Smile

Smile

เธอจะยิ้มให้ฉันบ้างไหม
ผ่านในโลกใบที่เธออยู่
โปรดจงรู้ว่าฉัน ยังคิดถึงเธอทุกวัน
คนเดียวในใจฉัน

แต่วันนี้ฉันก็สุขใจ
อยู่ในโลกใบที่ฉันอยู่
อาจจะเหงาบางครั้ง
เรื่องราวที่เคยมีกัน วนเวียนในใจฉัน

แค่ยังไม่ชินกับการร่ำลา
แต่รู้ว่าเราต้องมาพบมัน
ช่วงชีวิตฉันต้องได้เจอ

เมื่อสิ่งที่ดีที่สุด คือการได้พบเธอ
แต่ในวันนี้ฉันไม่ได้เจอเธออีกแล้ว
อดีตยังคงสวยงาม หลับตายังพบเจอ
เก็บสิ่งดี ๆ ที่เหลือไว้ในใจ
ให้ยิ้มในวันที่ไม่มีเธอ

ดังดอกไม้ที่ยังผลิบาน
เฝ้ารอผีเสื้อตรงที่เดิม
มีความรักเก็บไว้ ให้มันสวยงามในใจ
ไม่เคยจะเปลี่ยนไป

ต้องทำให้ชินกับการร่ำลา
และฉันก็รู้ว่ามันไม่ง่าย
ในวันที่ต้องไม่มีเธอ

เมื่อสิ่งที่ดีที่สุด คือการได้พบเธอ
แต่ในวันนี้ฉันไม่ได้เจอเธออีกแล้ว
อดีตยังคงสวยงาม หลับตายังพบเจอ
เก็บสิ่งดี ๆ ที่เหลือไว้ในใจ
ให้ยิ้มในวันที่ไม่มีเธอ

เมื่อสิ่งที่ดีที่สุด คือการได้พบเธอ
แต่ในวันนี้ฉันไม่ได้เจอเธออีกแล้ว
อดีตยังคงสวยงาม หลับตายังพบเจอ
เก็บสิ่งดี ๆ ที่เหลือไว้ในใจ
ให้ยิ้มในวันที่ไม่มี

และฉันจะยิ้มในวันที่ ไม่มีเธอ