Singh Naad

เพลงยอดนิยม
7 วันล่าสุด:

1. Raj Kakra – Talwar

2. Raj Kakra – Barood

3. Charankamal Singh – Kahe Re Ban Khojan Jayee

4. Satinder Sartaaj – Sardaar Ji -The Song of Sacrifices

5. Raj Kakra – Bai G

6. Raj Kakra – Bohad

7. Raj Kakra – Ai Bharat

8. Raj Kakra – Jeebh Totli

9. Raj Kakra – Han Han Asin

10. Grant MacDonald – Cum Cum Cum

30 วันล่าสุด:

1. Raj Kakra – Talwar

2. Raj Kakra – Toofan

3. Avtar Singh – Sheesha

4. Sabar Hussain Sabar – Asin Panth De Panth Hai Jaan Sadi

5. Ranbir Singh – Aas

6. Satinder Sartaaj – Sardaar Ji -The Song of Sacrifices

7. Bhai Surjan Singh Ragi – Asa Di War, Pt. 1

8. Charankamal Singh – Kahe Re Ban Khojan Jayee

9. Raj Kakra – Bai G

10. Raj Kakra – Bohad