Mr. Everything

Mr. Everything

รู้ไหมว่าฉันนั้นชอบเธอขนาดไหน
ไม่ถึงกับเสี้ยวหนึ่งที่เธอคิดเอาไว้
รู้ไหมเวลาฉันใกล้เธอทีไร แทบหยุดหายใจทุกที

ไม่รู้เธอจะรู้ไหม ว่ามีใครสักคนเขารอ
ที่จะดูแลเธอทุกอย่าง
และคนนั้นก็คือฉันนี่ไง ไม่ใช่ใครไหนไกล
ฉันรอมานานแล้ว

อยากดูแลแบบคนที่รักเขาทำ มันจะพอเป็นไปได้ไหมเธอ
แบบที่คนรักเขาทำ ฉันจะทำให้เธอทุกเรื่องเลย
ให้ฉันเป็นคนแรกและคนสุดท้ายที่เธอนึกถึงจะได้ไหม
ฉันขอเป็น Mr.Everything ให้เธอ

Mr.Everything Mr.Everything
Mr.Everything Mr.Everything

จะเช้าจะสายบ่ายหรือเย็นหรือตอนไหน
เธอมีอะไรเรียกฉันเลยจะไปหา
ฉันพร้อมจะแสตนด์บายให้ทุกเวลา
เมื่อไรที่เธอนั้นมีปัญหา

ไม่รู้เธอจะรู้ไหม ว่ามีใครสักคนเขารอ
ที่จะดูแลเธอทุกอย่าง
และคนนั้นก็คือฉันนี่ไง ไม่ใช่ใครไหนไกล
ฉันรอมานานแล้ว

อยากดูแลแบบคนที่รักเขาทำ มันจะพอเป็นไปได้ไหมเธอ
แบบที่คนรักเขาทำ ฉันจะทำให้เธอทุกเรื่องเลย
ให้ฉันเป็นคนแรกและคนสุดท้ายที่เธอนึกถึงจะได้ไหม
ฉันขอเป็น Mr.Everything ให้เธอ

อยากดูแลแบบคนที่รักเขาทำ มันจะพอเป็นไปได้ไหมเธอ
แบบที่คนรักเขาทำ ฉันจะทำให้เธอทุกเรื่องเลย
ให้ฉันเป็นคนแรกและคนสุดท้ายที่เธอนึกถึงจะได้ไหม
ฉันขอเป็น Mr.Everything ให้เธอ

Mr.Everything Mr.Everything
Mr.Everything Mr.Everything