Move On

Move On

ขอให้โชคดีนับตั้งแต่นี้
ต้องไม่งอแงดูแลตัวเองให้ดี
ฉันไม่เป็นไร ไม่ได้ไปไหน
แค่จะอวยพร จากนี้ให้นอนฝันดี

รู้กันแค่เรา ยามที่เธอเหงา
ฉันจะรออยู่ ไม่ว่าจะสุขหรือเศร้า
เธอไม่ต้องร้อง ไม่ต้องร้อง
ทางที่ดี ที่เราสอง นั้นต้องแยกจากกัน

อย่างน้อยถึงเราจากกันแต่ยังรู้จัก
เท่านี้ที่ฉันให้ได้เป็นของขวัญ

ฉันแค่ต้องถอย ปล่อยให้เธอไป
ถ้าจะ Move On สักคนต้องถอดถอนใจ
เจ็บกว่านั้นฉันไม่พูด ให้เธอพูดก็ไม่กล้า
ก้มหน้าฝืนมันไว้

ฉันแค่ต้องถอย ปล่อยให้เธอไป
ถ้าจะ Move on ต้องมีสักคนถอยไป
ให้ได้เริ่มใหม่ ดีกว่ายอมทนยื้อ
แค่ยอมยิ้มให้มัน

เธอไม่ได้ผิด ผิดก็ที่ฉัน
ที่ไม่ได้ทำอะไรให้ดีขึ้นเลย
ปล่อยให้เธอฝัน ได้แต่ฝัน ได้แต่ฝัน
อยู่อย่างเคย ให้ไม่ได้อย่างใคร

อย่างน้อยถึงเราจากกันแต่ยังรู้จัก
เท่านี้ที่ฉันให้ได้เป็นของขวัญ

ฉันแค่ต้องถอย ปล่อยให้เธอไป
ถ้าจะ Move on สักคนต้องถอดถอนใจ
เจ็บกว่านั้นฉันไม่พูด ให้เธอพูดก็ไม่กล้า
ก้มหน้าฝืนมันไว้

ฉันแค่ต้องถอย ปล่อยให้เธอไป
ถ้าจะ Move on ต้องมีสักคนถอยไป
ให้ได้เริ่มใหม่ ดีกว่ายอมทนยื้อ
แค่ยอมยิ้มให้มัน

ฉันแค่ต้องถอย ปล่อยให้เธอไป
ถ้าจะ Move on สักคนต้องถอดถอนใจ
เจ็บกว่านั้นฉันไม่พูด ให้เธอพูดก็ไม่กล้า
ก้มหน้าฝืนมันไว้

ฉันแค่ต้องถอย ปล่อยให้เธอไป
ถ้าจะ Move on ต้องมีสักคนถอยไป
ให้ได้เริ่มใหม่ ดีกว่ายอมทนยื้อ