Bedtime
&

Bedtime

Ben : พอก่อนได้ไหม พอแค่เท่านี้ก่อน
ก่อนจะมากเกินไปกว่านั้น ก่อนจะยากไปเกินกว่านี้
ไม่ใช่ไม่รัก แค่เราควรพักผ่อน
อย่าฝืนคุยเลยตอนนี้ เธอเริ่มอารมณ์ไม่ดี

ที่รักฉันรู้ว่าเธอนั้นร้อนใจ แต่ฉันไม่รู้ควรทำอย่างไรให้เธอนั้นได้สบายใจ

คืนนี้ขอแค่ให้เธอได้นอนหลับฝันดี คืนนี้จะเป็นยังไงเธอจะมีฉันอยู่ตรงนี้
พรุ่งนี้ลืมตาขึ้นมาเธอจะได้เจอเรื่องดี ๆ เรื่องนี้เอาไว้ก่อน พรุ่งนี้ค่อยว่ากันอีกที

Wan : ฟังก่อนได้ไหม มาคุยกับฉันก่อน ถ้าเธอรู้ว่าฉันนั้นร้อนใจ ก็แค่ต้องพูดคุยกันให้เข้าใจ
เคลียร์ก่อนเถอะนะ กับปัญหาที่มันยังคาใจ ลองทบทวนกันดูอีกที แล้วค่อยเข้านอนคืนนี้

Ben : อยากให้เธอรู้ว่าฉันก็ร้อนใจ แต่ฉันยังไม่มีคำตอบไหนจะทำให้เธอได้เข้าใจ
Wan : หากว่าเธอรู้แล้วใยเธอนั้นยังทำไม่สนใจ โปรดทำให้ฉันได้เข้าใจ

คืนนี้ขอแค่ให้เธอได้นอนหลับฝันดี คืนนี้จะเป็นยังไงเธอจะมีฉันอยู่ตรงนี้
พรุ่งนี้ลืมตาขึ้นมาเธอจะได้เจอเรื่องดี ๆ เรื่องนี้เอาไว้ก่อน พรุ่งนี้ค่อยว่ากันอีกที

Ben : โปรดให้ฉันนอนนะคนดี หากยิ่งฝืนยิ่งยื้อกันไปก็คงไม่ต้องนอนคืนนี้
Wan : อย่าเพิ่งนอนนะคนดี หากไม่พูดกันให้เข้าใจก็คงไม่ต้องนอนคืนนี้

คืนนี้ขอแค่ให้เธอได้นอนหลับฝันดี คืนนี้จะเป็นยังไงเธอจะมีฉันอยู่ตรงนี้
พรุ่งนี้ลืมตาขึ้นมาเธอจะได้เจอเรื่องดี ๆ เรื่องนี้เอาไว้ก่อน พรุ่งนี้ค่อยว่ากัน

Wan : ฟังก่อนได้ไหม มาคุยกับฉันก่อน ถ้าเธอรู้ว่าฉันนั้นร้อนใจ ก็แค่ต้องพูดคุยกันให้เข้าใจ
…เคลียร์ก่อนได้ไหม
…ฟังก่อนได้ไหม มาคุยกับฉันก่อน
…เคลียร์ก่อนเถอะนะ ….

เรื่องนี้เอาไว้ก่อน พรุ่งนี้ค่อยว่ากันอีกที