ผ้าห่ม

ผ้าห่ม

เธอมีใครกอดหรือยังตอนหนาว
อยากจะบอกให้ฟัง
ว่าฉันเองแหละที่จะเดินเข้าไป
กอดเธอเอาไว้ด้วยหัวใจ

อยากจะ รู้ในวันนี้เธอไปอยู่ไหน
นานมากแล้วไม่ค่อยได้เจอเท่าไร
เธอเป็นเช่นไร
อยากรู้เธอยังสบายดีไหม

อยากรู้ ยังทรมานไหม
หากได้ฉันไปกอด ยามเหน็บหนาว

หากเธอหนาว
ขอเป็นผ้าห่มได้ไหม
ขอเป็นผ้าห่มให้เธอนอนกอดได้ไหม
ให้เธอรู้สึกว่าปลอดภัย

นะขอเป็นผ้าห่มได้ไหม
ขอเป็นผ้าห่มได้ไหม
ขอเป็นผ้าห่มให้เธอนอนกอดได้ไหม
ให้เธอรู้สึกอบอุ่นหัวใจ

อยากรู้ ยังทรมานไหม
หากได้ฉันไปกอด ยามเหน็บหนาว

หากเธอหนาว
ขอเป็นผ้าห่มได้ไหม
ขอเป็นผ้าห่มให้เธอนอนกอดได้ไหม
ให้เธอรู้สึกว่าปลอดภัย

นะขอเป็นผ้าห่มได้ไหม
ขอเป็นผ้าห่มได้ไหม
ขอเป็นผ้าห่มให้เธอนอนกอดได้ไหม
ให้เธอรู้สึกอบอุ่นหัวใจ

หากเธอหนาว
ขอเป็นผ้าห่มได้ไหม
ขอเป็นผ้าห่มให้เธอนอนกอดได้ไหม
ให้เธอรู้สึกว่าปลอดภัย

นะขอเป็นผ้าห่มได้ไหม
ขอเป็นผ้าห่มได้ไหม
ขอเป็นผ้าห่มให้เธอนอนกอดได้ไหม
ให้เธอรู้สึกอบอุ่นหัวใจ