ถ้ารู้ว่าแพ้ (จะไม่เปิดแชทแกดูเลย)

ถ้ารู้ว่าแพ้ (จะไม่เปิดแชทแกดูเลย)

ที่วันนี้มันเสียใจไม่ใช่ที่เธอทักมา
แต่เสียใจที่เวลามันไม่ช่วยอะไร
เคยคิดว่ายังไหว เข้าใจวันนี้
กี่หมื่นกี่พันนาที ยังไม่พอให้ลืมเธอได้เลย

ก็ในวันนั้นที่เธอบอกฉันว่าไม่รักกัน
ยังจำได้ดีว่าเจ็บเพียงใดแทบยืนไม่ไหวไร้เรี่ยวแรง
เธอให้ลืมเรื่องเรา เธอบอกให้ฉันเข้าใจ

แต่ฉันก็ทำ และพยายามทุกๆอย่าง
เพื่อลืมว่าเคยรักเธอแค่ไหน แล้วปล่อยตัวเองได้เริ่มใหม่
จนเกือบจะดีแล้ว แต่เธอกลับมาทักทาย
เหมือนไม่มีอะไร

ที่วันนี้มันเสียใจไม่ใช่ที่เธอทักมา
แต่เสียใจที่เวลามันไม่ช่วยอะไร
ก็คิดว่ายังไหว มันคงไม่เป็นไร
แต่สุดท้ายวันนี้เหมือนต้องเริ่มใหม่

เกลียดตัวเองที่ยังอ่อนแออย่างนี้
เกลียดที่มันไม่เกลียดเธอสักที
เกลียดที่เพิ่งได้รู้
เข้าใจวันนี้กี่หมื่นกี่พันนาทีไม่พอให้ลืมเธอได้เลย

พยายามไม่ไปไม่กินไม่เดินไม่มอง
ไม่ว่าตรงไหนที่เราเคยไปสองคน
ก็รู้ว่าดูไม่มีเหตุผลที่ฉันต้องทำอย่างนั้น
แค่เพียงต้องการลืมใครสักคน

แต่ฉันก็ทำ และพยายามทุกๆ อย่าง
เพื่อลืมว่าเคยรักเธอแค่ไหน แล้วปล่อยตัวเองได้เริ่มใหม่
จนเกือบจะดีแล้ว แต่เธอกลับมาทักทาย
เหมือนไม่มีอะไร

ที่วันนี้มันเสียใจไม่ใช่ที่เธอทักมา
แต่เสียใจที่เวลามันไม่ช่วยอะไร
ก็คิดว่ายังไหว มันคงไม่เป็นไร
แต่สุดท้ายวันนี้เหมือนต้องเริ่มใหม่

เกลียดตัวเองที่ยังอ่อนแออย่างนี้
เกลียดที่มันไม่เกลียดเธอสักที
เกลียดที่เพิ่งได้รู้
เข้าใจวันนี้กี่หมื่นกี่พันนาทีไม่พอให้ลืมเธอได้เลย

ที่วันนี้มันเสียใจไม่ใช่ที่เธอทักมา
แต่เสียใจที่เวลามันไม่ช่วยอะไร
ก็คิดว่ายังไหว มันคงไม่เป็นไร
แต่สุดท้ายวันนี้เหมือนต้องเริ่มใหม่

เกลียดตัวเองที่ยังอ่อนแออย่างนี้
เกลียดที่มันไม่เกลียดเธอสักที
เกลียดที่เพิ่งได้รู้
เข้าใจวันนี้กี่หมื่นกี่พันนาทีไม่พอให้ลืมเธอได้เลย