ฉันจะมีความสุขให้มากกว่าเธอ (Happier)

ฉันจะมีความสุขให้มากกว่าเธอ (Happier)

คำที่เธอขอโทษจะช่วยอะไร
นอกจากมันแค่ทำให้เธอรู้สึกดี
มันคือการร่ำลาว่าต่อจากนี้
เธอจะมีชีวิตที่ดีโดยไม่มีฉัน

แล้วทำไมฉันต้องเสียใจ
แล้วทำไมฉันต้องร้องไห้
แล้วทำไมเป็นฉันต้องจมฝ่ายเดียว

* ฉันจะมีความสุขให้มากกว่าเธอ
จะเจ็บให้น้อยกว่าเดิม
จะเดินต่อไปแม้วันนี้แทบยืนไม่ไหว
ความเจ็บที่ฉันได้เจอ
ไม่เคยเกิดขึ้นกับเธอ
นับจากวันนี้จะไม่ร้องไห้
และจะยิ้มได้มากกว่าเธอ

ลองไปเดินที่เดิมที่เราเคยไป
ลองตัดใจจากเธอและทำทุกอย่างลำพัง
เปลี่ยนความทรงจำของเราให้เป็นของฉัน
ต่อจากนี้ทุกวันของฉันจะต้องสดใส

แล้วทำไมฉันยังเสียใจ
แล้วทำไมฉันยังร้องไห้
แล้วทำไมเธอถึงไม่เป็นแบบฉัน

(ซ้ำ *,*)

จากวันนี้ ฉันจะต้องมีความสุขกว่าเธอ