loserpop - ต่อให้...ก็แพ้ (Runner-Up) [Official MV]

loserpop – ต่อให้…ก็แพ้ (Runner-Up) [Official MV]

ขอพรได้ไหม
อยากเป็นใครที่พบ เธอก่อน
ย้อน คืนวันกลับไป
ทำได้เพียงแค่ฝัน

เพราะเขาอยู่ตรงนั้น ข้างเธอ
เป็นคนในฝัน เสมอ

ต่อให้ฉันรักเธอ มากแค่ไหน
ก็แพ้เขา อยู่ใช่ไหม
หมดแล้ว ทั้ง หัวใจ
ทำไมต้องรักแต่เธอ

ต่อให้เขาทำเธอ เจ็บแค่ไหน
ก็แพ้เขา อยู่ใช่ไหม
หมดแล้ว ทั้ง หัวใจ
เธอก็มีให้เขา คนเดียว

เพราะเขาอยู่ตรงนั้น ข้างเธอ
เป็นคนในฝันที่เธอต้องการ เสมอ

ต่อให้ฉันรักเธอ มากแค่ไหน
ก็แพ้เขา อยู่ใช่ไหม
หมดแล้ว ทั้ง หัวใจ
ทำไมต้องรักแต่เธอ

ต่อให้เขาทำเธอ เจ็บแค่ไหน
ก็แพ้เขา อยู่ใช่ไหม
หมดแล้ว ทั้ง หัวใจ
เธอก็มีให้เขา คนเดียว

แพ้ เขาอยู่ใช่ไหม
ด้วยรักทั้งหมด หัวใจ
รัก เธอมากแค่ไหน
เธอก็มีแค่เขา