ไม่อาจลบเลือน - TOURIST

ไม่อาจลบเลือน

ขอบคุณที่เธอเข้ามา
เข้ามาทำให้ฉันรู้สึกดี
อยากให้ฉันได้ลืมทุกนาที
ที่เคยเจ็บช้ำกับความรัก

แต่ผิดที่ฉันเอง
ที่ไม่อาจลบภาพเขาคนนั้น
ออกไปจากหัวใจ
และยินดีจะเก็บไว้
ทุกภาพความจำที่ฝังในใจ

อย่ามารัก คนอย่างฉัน
ที่ยังไม่อาจลบเลือน
ไม่อาจทิ้งเรื่องราวในวันเก่า
วันที่มีเขายังตราตรึง
และวนเวียนในหัวใจ
อย่ามารัก คนอย่างฉัน
ไม่อยากทำให้เธอเสียใจ
ยังไม่พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่
เก็บความรักของเธอเอาไว้
ให้ใครที่มันคู่ควร ที่ดีกว่าฉัน

ขอบคุณทุกความหวังดี
ที่คอยถาม คอยห่วงใย
จับมือฉันในวันที่ไม่เหลือใคร
เธอกอดฉันไว้ด้วยความรัก

แต่ผิดที่ฉันเอง
ที่ไม่อาจลบภาพเขาคนนั้น
ออกไปจากหัวใจ
และยินดีจะเก็บไว้
ทุกภาพความจำที่ฝังในใจ

อย่ามารัก คนอย่างฉัน
ที่ยังไม่อาจลบเลือน
ไม่อาจทิ้งเรื่องราวในวันเก่า
วันที่มีเขายังตราตรึง
และวนเวียนในหัวใจ
อย่ามารัก คนอย่างฉัน
ไม่อยากทำให้เธอเสียใจ
ยังไม่พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่
เก็บความรักของเธอเอาไว้
ให้ใครที่มันคู่ควร ที่ดีกว่าฉัน

อย่ามารัก คนอย่างฉัน
ที่ยังไม่อาจลบเลือน
ไม่อาจทิ้งเรื่องราวในวันเก่า
วันที่มีเขายังตราตรึง
และวนเวียนในหัวใจ
อย่ามารัก คนอย่างฉัน
ไม่อยากทำให้เธอเสียใจ
ยังไม่พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่
เก็บความรักของเธอเอาไว้
ให้ใครที่มันคู่ควร ที่ดีกว่าฉัน