ไม่อยากให้เธอไม่สบาย (You)

ไม่อยากให้เธอไม่สบาย (You)

อะไรสำคัญที่สุดในโลกนี้
ฉันตอบว่าคือเธอ ฉันตอบว่าเป็นเธอ ไม่คิดเลย
และสิ่งที่ไม่สำคัญบนโลกนี้
มันก็คงเป็นฉัน ที่อยู่ไปแค่วัน ๆ เท่านั้น

จนเธอเข้ามา เธอทำให้ฉัน ได้รู้ว่า
ชีวิตก็มีค่า แค่มองฟ้าดูพระอาทิตย์ตกด้วยกันทุกวัน
หากเธอไม่อยู่ ฉันก็ไม่รู้ จะใช้ชีวิต ต่อไปแบบไหน ไปต่อยังไง

ไม่อยากให้เธอไม่สบาย
ถ้ามีใครหนึ่งคนต้องตาย
ก็ขอให้เป็นฉันเถอะ ขอฉันเจ็บแทนได้ไหม
ถ้าไม่มีเธอ ฉันคงอยู่ไม่ไหวจริง ๆ

อยากไปเที่ยวด้วยกันแบบวันนั้น
ที่เธอนั่งพิงฉัน อยากอยู่ตรงนี้ทั้งวัน ไม่คิดเลย
บอกว่าเธอมีค่ามากแค่ไหน ไม่จากกันได้ไหม
ฉันอ้อนวอนด้วยหัวใจ

จนเธอเข้ามา เธอทำให้ฉัน ได้รู้ว่า
ชีวิตก็มีค่า แค่มองฟ้าดูพระอาทิตย์ตกด้วยกันทุกวัน
หากเธอไม่อยู่ ฉันก็ไม่รู้ จะใช้ชีวิต ต่อไปแบบไหน ไปต่อยังไง

ไม่อยากให้เธอไม่สบาย
ถ้ามีใครหนึ่งคนต้องตาย
ก็ขอให้เป็นฉันเถอะ ขอฉันเจ็บแทนได้ไหม
ถ้าไม่มีเธอ ฉันคงอยู่ไม่ไหวจริง ๆ

จนเธอเข้ามา เธอทำให้ฉัน ได้รู้ว่า
ชีวิตก็มีค่า แค่มองฟ้าดูพระอาทิตย์ตกด้วยกันทุกวัน
หากเธอไม่อยู่ ฉันก็ไม่รู้ จะใช้ชีวิต ต่อไปแบบไหน ไปต่อยังไง

ไม่อยากให้เธอไม่สบาย
ถ้ามีใครหนึ่งคนต้องตาย
ก็ขอให้เป็นฉันเถอะ ขอฉันเจ็บแทนได้ไหม
ถ้าไม่มีเธอ ฉันคงอยู่ไม่ไหวจริง ๆ