MEAN Band

ไม่มีสิทธิ์ครอบครอง

ก็รู้อยู่แล้วว่าเธอคงไม่คิด คนไม่มีสิทธิ์ก็คือตัวฉัน
และคนอย่างฉันก็คงได้แต่ฝัน ฝันว่าสักวันเธอคงจะเห็นใจ

*ฉันคงไม่ทำให้เธอหวั่นไหวในตัวฉัน เพราะคนอย่างฉันมีสิทธิ์เพียงเท่านี้

**มีสิทธิ์แค่รักเธอ แต่ไม่มีสิทธิ์ครอบครองใจ
ทำได้แค่เพียงห่วงใยอยู่ตรงนี้
มีให้แค่ความหวังดี กับความรู้สึกดีๆพร้อมให้เธอ
ฉันจะยืนตรงนี้เสมอ ค่อยปลอบใจเวลาที่เธอเสียงใจ
ฉันขอได้ไหม ความรู้สึกนั้น หมดใจของเธอที่ให้เค้าไป
ไอ้คนใกล้ชิดไม่มีสิทธิ์ใช่ไหม ฉันรู้ว่าใจเธอไม่มีฉันเลย

*ฉันคงไม่ทำให้เธอหวั่นไหวในตัวฉัน เพราะคนอย่างฉันมีสิทธิ์เพียงเท่านี้

**มีสิทธิ์แค่รักเธอ แต่ไม่มีสิทธิ์ครอบครองใจ
ทำได้แค่เพียงห่วงใยอยู่ตรงนี้
มีให้แค่ความหวังดี กับความรู้สึกดีๆที่มีให้เธอ
ฉันจะยืนตรงนี้เสมอ ค่อยปลอบใจเวลาที่เธอเสียงใจ
ฉันจะยืนตรงนี้เสมอ ค่อยปลอบใจเวลาที่เธอเสียงใจ