ไม่มีความหมายเลย | none

ไม่มีความหมายเลย

เหมือนเธอเป็นคนกำหนด เธอเป็นคนเขียนบท
ให้ความสัมพันธ์ของเรา
แต่เธอไม่เขียนให้จบ และฉันที่ยังคงจมอยู่
นั้นควรทำอย่างไร

ในเมื่อปลายทาง ของเราช่างต่าง
เธอคงลบเลือนฉันไปอย่างง่ายดาย
แต่ฉันคงไม่อาจ

เพราะไม่มีความหมายใด เมื่อไม่มีเธอเหมือนก่อน
ฉันไม่แข็งแรงมากพอ จะไปไหน
มันไม่มีความหมายเลย ฉันไม่เคยต้องการอะไร
แค่เพียงเธอ อยู่กับฉัน

เป็นไปได้ไหม
ถ้าเราไม่จากกันไป
เขียนตอนจบ เรื่องราวรัก
เหมือนดังนิยาย

เพราะไม่มีความหมายใด เมื่อไม่มีเธอเหมือนก่อน
ฉันไม่แข็งแรงมากพอ จะไปไหน
มันไม่มีความหมายเลย ฉันไม่เคยต้องการอะไร
แค่เพียงเธอ อยู่กับฉัน

เพราะไม่มีความหมายใด เมื่อไม่มีเธอเหมือนก่อน
ฉันไม่แข็งแรงมากพอ จะไปไหน
มันไม่มีความหมายเลย เพราะฉันไม่เคยต้องการอะไร
แค่เพียงเธอ อยู่กับฉัน

คิดถึงเธอทุกวัน ฉันยอม
แม้จะทรมาน โปรดกลับมาตรงนี้
เพราะฉันคิดถึงเธอทุกวัน ฉันยอม
แม้จะทรมาน โปรดกลับมาตรงนี้

เพราะฉันคิดถึงเธอทุกวัน