ได้เวลาแยกย้าย

ได้เวลาแยกย้าย

ได้เวลาแยกย้ายกันไปให้ไกล
ถึงเวลายอมรับความจริงสักที

เดินมาไกลเท่านี้คงได้แค่นี้
เหมือนตอนสุดท้าย

ผ่านมาเพื่อให้รักก็ดีเท่าไร
แม้ตอนจบต้องลากันไป
แต่รักยังมีความหมาย
เปลี่ยนจากข้างกายย้ายไปความทรงจำ

ขอบคุณที่เคยรักกัน
เคยสร้างความผูกพันตราตรึงหัวใจ
สุดท้ายก็ไม่ได้เป็นไปตามฝันเรา

ส่งยิ้มให้ทั้งน้ำตา
ยอมรับวาสนาฉันมีเท่านี้
เก็บไว้เรื่องที่แสนดีจากวันนั้น

มีเวลารักกันเท่านี้
จะเข้าใจ

ได้เวลาแยกย้ายกันไปให้ไกล
ถึงเวลายอมรับความจริงสักที

เดินมาไกลเท่านี้คงได้แค่นี้
เหมือนตอนสุดท้าย

ผ่านมาเพื่อให้รักก็ดีเท่าไร
แม้ตอนจบต้องลากันไป
แต่รักยังมีความหมาย
เปลี่ยนจากข้างกายย้ายไปความทรงจำ

ได้เวลาแยกย้ายกันไปให้ไกล
ถึงเวลายอมรับความจริงสักที

เดินมาไกลเท่านี้คงได้แค่นี้
เหมือนตอนสุดท้าย

ผ่านมาเพื่อให้รักก็ดีเท่าไร
แม้ตอนจบต้องลากันไป
แต่รักยังมีความหมาย
เปลี่ยนจากข้างกายย้ายไปความทรงจำ

จะเก็บเธอไว้ในใจตลอดกาล