ให้อภัยสักครั้ง
&

ให้อภัยสักครั้ง

เวลาที่มีของฉัน

เหมือนผ่านไปช้าๆ

มีแต่ความทรมาน

อะไรก็ดูเงียบเหงา

ว่างเปล่าทั้งนั้น

ตั้งแต่วันที่เธอหายไป

อยู่ที่ไหนเธอเป็นไง

เป็นอย่างฉันบ้างหรือเปล่า

คิดถึงเวลาเก่าๆ

อยากให้เราเป็นเหมือนเดิมอีก

ให้อภัยสักครั้งนึง

เธอคงไม่ใจร้าย

ถ้าไม่สายไป

มาคืนดีกันได้ไหม

ให้อภัยสักครั้งนึง

เธอคือคนสำคัญของใจ

อยากบอกเธอว่าเสียใจ

อยากให้เธอรู้ทั้งใจยังรักเธอ

ไม่เข้าใจกันครั้งนั้น

เหมือนมันแค่เล็กน้อย

ไม่เท่าสิ่งที่เสียไป

ลืมไปได้ไหมสักครั้ง

เริ่มใหม่จะได้ไหม

ถ้าหากเธอยังคิดถึงกัน

อยากจะรู้เธอเป็นไง

เป็นอย่างฉันบ้างหรือเปล่า

คิดถึงเวลาเก่าๆ

อยากให้เราเป็นเหมือนเดิมอีก

ให้อภัยสักครั้งนึง

เธอคงไม่ใจร้าย

ถ้าไม่สายไป

มาคืนดีกันได้ไหม

ให้อภัยสักครั้งนึง

เธอคือคนสำคัญของใจ

อยากบอกเธอว่าเสียใจ

อยากให้เธอรู้ทั้งใจยังรักเธอ

อยากจะรู้เธอเป็นไง

เป็นอย่างฉันบ้างหรือเปล่า

คิดถึงเวลาเก่าๆ

อยากให้เราเป็นเหมือนเดิมอีก

ให้อภัยสักครั้งนึง

เธอคงไม่ใจร้าย

ถ้าไม่สายไป

มาคืนดีกันได้ไหม

ให้อภัยสักครั้งนึง

เธอคือคนสำคัญของใจ

อยากบอกเธอว่าเสียใจ

อยากให้เธอรู้ทั้งใจยังรักเธอ

ให้อภัยสักครั้งนึง

เธอคงไม่ใจร้าย

ถ้าไม่สายไป

มาคืนดีกันได้ไหม

ให้อภัยสักครั้งนึง

เธอคือคนสำคัญของใจ

อยากบอกเธอว่าเสียใจ

อยากให้เธอรู้ทั้งใจยังรักเธอ