ในวันที่ไม่เหลือใคร (Lost It All)

ในวันที่ไม่เหลือใคร (Lost it all)

หากสุดท้าย ไม่มีใครเข้าใจฉัน
หากตอนสุดท้าย สิ่งที่ไว้ใจ ทำให้เธอเสียใจผิดหวัง ในสิ่งที่เจอ
กับคนที่ฉันเคยไว้ใจ
สุดท้าย ก็ไม่เหลือใคร

กอดตัวเองไว้ ในวันที่ไม่เหลือใคร
กอดตัวเองไว้ แม้ใจไม่ต้องการ
กอดตัวเองไว้ ในวัน ที่ไม่เหลือใคร
หากสุดท้ายเธอคงกลับมา

หากสุดท้าย มีเพียงฉันที่รอเธอกลับมา
หากตอนสุดท้าย การที่เสียใจ มีเพียงน้ำตา

ผิดหวัง ในสิ่งที่ต้องเจอ
กับคนที่ฉันเคยไว้ใจ
สุดท้าย ก็ไม่เหลือใคร

กอดตัวเองไว้ ในวันที่ไม่เหลือใคร
กอดตัวเองไว้ แม้ใจไม่ต้องการ
กอดตัวเองไว้ ในวัน ที่ไม่เหลือใคร
หากสุดท้ายเธอคงกลับมา

กอดตัวเองไว้ ในวันที่ไม่เหลือใคร
กอดตัวเองไว้ แม้ใจไม่ต้องการ
กอดตัวเองไว้ ในวัน ที่ไม่เหลือใคร
หากสุดท้ายเธอก็คงกลับมา

กอดตัวเองไว้ ในวันที่ไม่เหลือใคร
กอดตัวเองไว้ แม้ใจไม่ต้องการ
กอดตัวเองไว้ ในวัน ที่ไม่เหลือใคร
หากสุดท้ายเธอคงกลับมา