เอาความเสียใจมาไว้ที่ฉัน (Vasopressin)

เอาความเสียใจมาไว้ที่ฉัน (Vasopressin)

ก็ทนกันมาตั้งนาน เรื่องราวที่มันเลวร้ายที่เราได้ผ่าน เธอทรมานฉันเองก็รู้
เลยทําให้ได้เข้าใจ ความผิดต่าง ๆ ที่ฉัน เคยได้ทําจากคําทุกคําที่มันผ่าน

นํ้าเสียงที่เธอพูดมา ก็ทําให้รับรู้ว่าถึงเวลา ที่จะต้องพูดลาครั้งสุดท้าย

ดูแลตัวเองให้ดี ส่วนฉันจะรอเธอตรงนี้ไม่ไปรบกวน
เพื่อให้เวลาเธอเองได้ทบทวน เรื่องความผิดหวังให้ลืมมันไป และโปรดรับรู้ว่ายังมีใครที่ห่วงใย

แต่มันก็น่าเสียดาย เพราะช่วงเวลาที่มีความหมายของเราฉันยอม ให้จบไปพร้อมนํ้าตาและ

นํ้าเสียงที่เธอพูดมา ก็ทําให้รับรู้ว่าถึงเวลา ที่จะต้องพูดลาครั้งสุดท้าย

ดูแลตัวเองให้ดี ส่วนฉันจะรอเธอตรงนี้ไม่ไปรบกวน
เพื่อให้เวลาเธอเองได้ทบทวน เรื่องความผิดหวังให้ลืมมันไป และโปรดรับรู้ว่ายังมีใครที่ห่วงใย

เอาความเสียใจมาไว้ที่ฉัน แล้วเธอก็เดินต่อไป
ไม่ว่าเรื่องราวจะเป็นเช่นไร ได้โปรดรับรู้และเข้าใจตรงนี้ยังมีฉันอยู่

ดูแลตัวเองให้ดี ส่วนฉันจะรอเธอตรงนี้ไม่ไปรบกวน
เพื่อให้เวลาเธอเองได้ทบทวน เรื่องความผิดหวังให้ลืมมันไป และโปรดรับรู้ว่ายังมีใครอยู่ตรงนี้