เหนื่อยมาก

เหนื่อยมาก

ไม่ว่าพยายามสักเท่าไหร่
ยาวนานเท่าไรก็เหมือนเดิม
ติดอยู่กลางทะเลของเธอ
หมดแรงและมองไม่เห็นฝั่ง

รัก.. รักเท่าไรยิ่งเหนื่อยล้า
วันนี้หัวใจมันหมดแรง

ฉัน..เหนื่อยมามากแล้ว ที่วิ่งไล่ตามความฝัน
ว่ามีสักวัน ที่เธอจะมองมาเห็น
ฉัน..คนที่รักเธออยู่เสมอ ทุกวินาที

ฉัน..เหนื่อยมามากแล้ว ที่ต้องพบความผิดหวัง
เจ็บปวดทุกครั้งที่รู้ว่าเธอไม่รัก
ฉัน..วิ่งตามเท่าไร ยิ่งไกลเท่าเดิม
เหนื่อยจนใจฉันท้อที่จะรักเธอ

หลอกตัวเองว่าฝันยังมีอยู่
และตื่นมาเพื่อรู้ว่าไม่มีหวัง

รัก.. รักเท่าไรยิ่งเหนื่อยล้า
วันนี้หัวใจมันหมดแรง

ฉัน..เหนื่อยมามากแล้ว ที่วิ่งไล่ตามความฝัน
ว่ามีสักวัน ที่เธอจะมองมาเห็น
ฉัน..คนที่รักเธออยู่เสมอ ทุกวินาที

ฉัน..เหนื่อยมามากแล้ว ที่ต้องพบความผิดหวัง
เจ็บปวดทุกครั้งที่รู้ว่าเธอไม่รัก
ฉัน..วิ่งตามเท่าไร ยิ่งไกลเท่าเดิม
เหนื่อยจนใจฉันท้อที่จะรักเธอ

( ดนตรี )

ฉัน.. เหนื่อยมามากแล้ว..
ไม่มีสักวันที่เธอจะมองมาเห็น
ฉัน.. คนที่รักเธออยู่เสมอ ทุกวินาที

ฉัน..เหนื่อยมามากแล้ว ที่ต้องพบความผิดหวัง
เจ็บปวดทุกครั้งที่รู้ว่าเธอไม่รัก
ฉัน..วิ่งตามเท่าไร ยิ่งไกลเท่าเดิม
เหนื่อยจนใจฉันท้อที่จะรักเธอ