เมื่อมันสายไป (REVERSE)

เมื่อมันสายไป (REVERSE)

คำบอกลา ครั้งสุดท้าย มันจะทำให้ทรมาน
เพิ่งรู้เวลาที่ผ่านมา มันทำให้เธอเจ็บช้ำ
ก็พอเข้าใจอะไรทุกอย่าง

ถ้ารู้เวลาก่อนจากลา เวลาคงมีความหมาย
ให้พอเข้าใจ อะไรสักอย่าง
แต่แล้วเวลา จะคอยย้ำเตือนว่าการพัดพา จางหาย
เรื่องราว ไม่อาจ กลับมาเหมือนเดิม

สุดท้ายแค่ทนให้ไหว หากว่าตอนสุดท้าย
ไม่อาจรั้งเอาไว้ หากรู้เมื่อวันที่สาย
เมื่อเวลาที่หาย ไม่อาจมีความหมาย

สุดท้ายแค่ทนให้ไหว ไม่อาจเปลี่ยนอะไร
แค่ต้องทนให้ไหว และยอมรับทุกเรื่องราว
แม้จะรู้ เมื่อมันสายไป

เมื่อมันสายไป
เมื่อมันสายไป
เมื่อมันสายไป

เพิ่งรู้เวลาที่ผ่านมา มันทำให้เธอเจ็บช้ำ
ก็พอเข้าใจอะไรทุกอย่าง
ถ้ารู้เวลาก่อนจากลา เวลาคงมีความหมาย
ให้พอเข้าใจ อะไรสักอย่าง

สุดท้ายแค่ทนให้ไหว หากว่าตอนสุดท้าย
ไม่อาจรั้งเอาไว้ หากรู้เมื่อวันที่สาย
เมื่อเวลาที่หาย ไม่อาจมีความหมาย

สุดท้ายแค่ทนให้ไหว ไม่อาจเปลี่ยนอะไร
แค่ต้องทนให้ไหว และยอมรับทุกเรื่องราว
แม้จะรู้ เมื่อมันสายไป