เมา (Drunk in Love)

เมา (Drunk in Love)

ฉันแม่งโคตรจะซวย ที่เผลอไปคิดว่าเธอนั้นจะจริงใจ
ฉันแม่งโคตรจะซวย ไม่รู้ไปไว้ใจคนแบบเธอได้ไง
ทุกๆ คนก็เตือน แต่ฉันทำเป็นไม่รู้ และไม่สนใจ
แล้วเป็นไง แล้วเป็นไง

แต่ Hey
ตอนนั้นฉันคงเมารักอยู่ (ฉันก็เลยคิด ก็เลยคิด ว่าเธอจริงใจ)
ก็ตอนนั้นฉันยังไม่ทันได้รู้ (ไม่ทันได้รู้)
ก็กว่าที่ตัวฉันนั้นจะสร่าง
เธอก็หลอกฉันตั้งนาน
ก็กว่าที่ตัวฉันนั้นจะสร่าง
ฉันก็กลายเป็นแค่คนที่โง่ให้เธอ หลอก

Hey maybe I’m way too mao
Got my heart on the line and my head in the clouds
Hey my mind spins round and round
Bangkok city ไม่มีเธอมันช่างว่างเปล่า

Wasted time telling me you’re done with him
All my friends think you’re full of shit
Drunk in love no I can’t get used to this
No I can’t get used to this

แต่ Hey
ตอนนั้นฉันคงเมารักอยู่ (ฉันก็เลยคิด ก็เลยคิด ว่าเธอจริงใจ)
ก็ตอนนั้นฉันยังไม่ทันได้รู้ (ไม่ทันได้รู้)
ก็กว่าที่ตัวฉันนั้นจะสร่าง
เธอก็หลอกฉันตั้งนาน
ก็กว่าที่ตัวฉันนั้นจะสร่าง
ฉันก็กลายเป็นแค่คนที่โง่ให้เธอ หลอก

แต่ Hey
ตอนนั้นฉันคงเมารักอยู่ (ฉันก็เลยคิด ก็เลยคิด ว่าเธอจริงใจ)
ก็ตอนนั้นฉันยังไม่ทันได้รู้ (ไม่ทันได้รู้)
ก็กว่าที่ตัวฉันนั้นจะสร่าง
เธอก็หลอกฉันตั้งนาน
ก็กว่าที่ตัวฉันนั้นจะสร่าง
ฉันก็กลายเป็นแค่คนที่โง่ให้เธอ หลอก

Getting high from the love you give me
Calling me up just to say you miss me
Trippin’ all night talking shit but I can’t see
Driving so fast overdosed as you leave me

Getting high from the love you give me
Calling me up just to say you miss me
Trippin’ all night talking shit but I can’t see
Driving so fast overdosed as you leave me