เพื่อนกันไม่เลิกกัน (Close Friend)

เพื่อนกันไม่เลิกกัน (Close Friend)

เป็นเพื่อนกันมันดีแล้ว
เพื่อนที่คุยทุกวัน
เพื่อนคนที่สำคัญ
มีเธอข้างกันในทุกครั้ง

ต้องเก็บอาการเอาไว้
ทุกครั้งที่ใกล้กัน
ที่เห็นเธอแล้วใจสั่น
เราเป็นเพื่อนกัน จำเอาไว้

ก็ในทุกครั้งเธอบอกฉัน
เป็นเพื่อนกันต้องพูดได้ทุกอย่าง
แต่มีเรื่องหนึ่งในใจ
ที่ไม่กล้าพูดมันไป
ฉันไม่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

ก็เรามันเพื่อนกันไม่ต้องเลิกกัน
อยู่แบบนี้มันก็ดีตั้งเท่าไร
ถ้าฉันเสียเธอไป จะต้องทำยังไง
ต้องเก็บไว้ ไม่พูดมันออกไป

ก็เรามันเพื่อนกันไม่ต้องเลิกกัน
ใกล้แค่นี้มันก็ดีมากแค่ไหน
คำต้องห้ามที่ค้างในใจ
ไม่ต้องข้ามเส้นไปดีกว่า
ไม่คุ้มเลย

ต้องอดทนมันเอาไว้
ถ้าเธอนั้นมีใคร

เพื่อนกันต้องเข้าใจ
เพื่อนกันไม่มีสิทธิ์จะหึง

ก็ในทุกครั้งเธอบอกฉัน
เป็นเพื่อนกันต้องพูดได้ทุกอย่าง
แต่มีเรื่องหนึ่งในใจ
ที่ไม่กล้าพูดมันไป
ฉันไม่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

ก็เรามันเพื่อนกันไม่ต้องเลิกกัน
อยู่แบบนี้มันก็ดีตั้งเท่าไร
ถ้าฉันเสียเธอไป จะต้องทำยังไง
ต้องเก็บไว้ ไม่พูดมันออกไป

ก็เรามันเพื่อนกันไม่ต้องเลิกกัน
ใกล้แค่นี้มันก็ดีมากแค่ไหน
คำต้องห้ามที่ค้างในใจ
ไม่ต้องข้ามเส้นไปดีกว่า
ไม่คุ้มเลย

เห็นเธอสงสัย
เธออยากรู้มากใช่ไหม
เรื่องที่ฉันยังเก็บมันเอาไว้
ถ้าฉันพูดมันออกไป
เธอจะรับมันได้ไหม
เพื่อนรัก

ก็เรามันเพื่อนกันไม่ต้องเลิกกัน
อยู่แบบนี้มันก็ดีตั้งเท่าไร
ถ้าฉันเสียเธอไป จะต้องทำยังไง
ต้องเก็บไว้ ไม่พูดมันออกไป

ก็เรามันเพื่อนกันไม่ต้องเลิกกัน
ใกล้แค่นี้มันก็ดีมากแค่ไหน
คำต้องห้ามที่ค้างในใจ
ไม่ต้องข้ามเส้นไปดีกว่า
ไม่คุ้มเลย