เพราะ (BECAUSE) - NICECNX [ OFFICIAL MUSIC VIDEO ]

เพราะ (BECAUSE) – NICECNX [ OFFICIAL MUSIC VIDEO ]

เพราะมันไม่ใช่แค่ใครก็ได้ ที่ทำให้ฉันหวั่นไหว
ก็ไม่รู้ว่าเธอคนดี ตอนนี้เธออยู่ไหน
ผ่านไปแต่คืน (และเช้าก็ยังไม่นอน) ในแต่ละวันฉันฝืน
ถึงแม้ในความเป็นจริงมันยากเกินอธิบาย
ถึงแม้ว่าฉันไม่รู้ว่าตอนนี้เธออยู่ที่ใด
และยังไม่อาจจะลืม เพราะเธอยังอยู่ในหัวใจ

ฉันยังไม่อาจจะลืม Baby คิดถึงเธออยู่ทุกคืน
ไม่ว่าคืนวันที่ดีที่ร้ายที่คล้ายที่ใครเปลี่ยน
เพราะว่าความคิดถึงฉันนั้นต้องเสี่ยง
ฉันก็ไม่ได้อยากจะลืม Baby และก็ไม่ได้อยากรื้อฟื้น
แค่อยากให้รับ แค่อยากให้รู้ แค่ Only You
ที่ไม่ทำลายให้ฉันต้องเปลี่ยน

แค่อยากรู้ว่าใจ ฉันรักเธอไปทั้งใจและยังไม่เลือนหาย
แค่อยากรู้ว่าใจ ฉันแพ้ให้เธอทุกทาง เพราะยังคงคิดถึง

อาจจะยังรักเธออยู่ เพราะยังไม่ลืมเรื่องของเรา
ไม่ว่าเธออยู่ที่ไหน อาจจะยังรักเธออยู่
เพราะยังไม่ลืมเรื่องของเรา เพราะหัวใจ…

เพราะเธอยังอยู่ในหัวใจ

เพราะมันไม่ใช่แค่ใครก็ได้ ที่ทำให้ฉันหวั่นไหว
ก็ไม่รู้ว่าเธอคนดี ตอนนี้เธออยู่ไหน
ผ่านไปแต่คืน (และเช้าก็ยังไม่นอน) ในแต่ละวันฉันฝืน
ถึงแม้ในความเป็นจริงมันยากเกินอธิบาย
ถึงแม้ว่าฉันไม่รู้ว่าตอนนี้เธออยู่ที่ใด
และยังไม่อาจจะลืม เพราะเธอยังอยู่ในหัวใจ

Everyday ฉันลืม Everynight ฉันฝืน
Everyday ฉันลืม ยังฝืนมันอยู่อย่างนี้

Everyday ฉันลืม Everynight ฉันฝืน
Everyday ฉันลืม ยังฝืนมันอยู่อย่างนี้