เพราะว่าถ้าเขากลับมา (What If…)

เพราะว่าถ้าเขากลับมา (What If…)

คิดดู คิดดูอีกทีจะดีไหม
ก็หัวใจ ใจมันยังหวั่นยังไหวอยู่
ปากบอกว่าไม่แต่ตามันฟ้อง
ไปไหนยังมองว่าเขาอยู่ไหน
บอกว่าไม่ แต่ใจยังไง

เพราะว่าถ้าเขากลับมา แล้วเธอจะกลับไปไหม
หัวใจเธออยู่ที่ไหน แท้จริงก่อนนอนเธอคิดถึงใคร
เป็นใครที่ใจเธอต้องการ และอยากให้ย้อน
ย้อนคืนกลับมาอย่างวันนั้น
ลึกๆ บางทีก็ยังฝัน ทุกวันมันเป็นยังไง

รู้ตัว คิดว่ารู้ตัวอยู่บ้างไหม
ว่าหัวใจ ใจมันยังหวั่นยังไหว ยังเพ้อยังคิดถึงเขาอยู่ใช่ไหม
ปากบอกว่าไม่แต่ตามันฟ้อง ไปไหนยังมองว่าเขาอยู่ไหน
บอกว่าไม่แต่ใจยังไง

เพราะว่าถ้าเขากลับมา แล้วเธอจะกลับไปไหม
หัวใจเธออยู่ที่ไหน แท้จริงก่อนนอนเธอคิดถึงใคร
เป็นใครที่ใจเธอต้องการและอยากให้ย้อน
ย้อนคืนกลับมาอย่างวันนั้น
ลึกๆ บางทีก็ยังฝัน ทุกวันมันเป็นยังไง

ก็ยังมีเพียงแค่เขา เจ็บเท่าไร มีแต่เราที่เสียใจ
อยู่ตรงนี้ไม่ไปไหน อยู่ที่เดิมนานเท่าไร ไม่รู้

เพราะว่าถ้าเขากลับมา แล้วเธอจะกลับไปไหม
หัวใจเธออยู่ที่ไหน แท้จริงก่อนนอนเธอคิดถึงใคร
เป็นใครที่ใจเธอต้องการและอยากให้ย้อน
ย้อนคืนกลับมาอย่างวันนั้น
ลึกๆ บางทีก็ยังฝัน ทุกวันมันเป็นยังไง
เพราะว่าถ้าเขากลับมา และถ้าหากเขากลับมา

แล้วเธอจะกลับไปไหม หัวใจเธออยู่ที่ไหน
แท้จริงก่อนนอนเธอคิดถึงใคร
เป็นใครที่ใจเธอต้องการและอยากให้ย้อน
ย้อนคืนกลับมาอย่างวันนั้น
ลึกๆ บางทีก็ยังฝัน ทุกวันมันเป็นยังไง

รักใครบอกมาได้ไหม แล้วเธอจะทำยังไง
เพราะว่าถ้าเขากลับมา