เป็นเธอได้ไหม

เป็นเธอได้ไหม

นั่งมองดวงดาว

มองไปบนฟ้ากว้างใหญ่

อยากจะมีใครสักคน

มานั่งมองดาวบนฟ้าไปด้วยกัน

ตั้งแต่เจอเธอ

ก็เปลี่ยนแปลงโลกของฉันเปลี่ยนไป

อยากส่งคำอธิษฐานไปบนฟ้าไกล

โปรดรับฟังได้ไหมดวงดาว

ให้เป็นเธอได้ไหมที่เติมเต็มในหัวใจ

ให้เป็นเธอได้ไหมที่ทำให้ใจฉันไหวหวั่น

อยากให้อยู่เคียงข้างกัน

แม้ผ่านคืนวันอันโหดร้าย

ให้เป็นเธอได้ไหมที่เติมใจให้เต็มดวง

อยากจะเดินควงจับมือตลอดไป

ขอดาวบนฟ้าไกล

จะเป็นไปได้ไหมให้เป็นเธอ

นั่งอยู่ลำพัง

มองดูดวงดาวแสนไกล

เกินจะทนไหวแล้วใจ

อยากมีเธอมาเคียงข้างกัน

ตั้งแต่เจอเธอ

ก็เปลี่ยนแปลงโลกของฉันเปลี่ยนไป

อยากส่งคำอธิษฐานไปบนฟ้าไกล

โปรดรับฟังได้ไหมดวงดาว

ให้เป็นเธอได้ไหมที่เติมเต็มในหัวใจ

ให้เป็นเธอได้ไหมที่ทำให้ใจฉันไหวหวั่น

อยากให้อยู่เคียงข้างกัน

แม้ผ่านคืนวันอันโหดร้าย

ให้เป็นเธอได้ไหมที่เติมใจให้เต็มดวง

อยากจะเดินควงจับมือตลอดไป

ขอดาวบนฟ้าไกล

จะเป็นไปได้ไหมให้เป็นเธอ

ขอบคุณดาวบนฟ้าไกล