เธอไม่ได้สอนให้ฉันอยู่คนเดียว

เธอไม่ได้สอนให้ฉันอยู่คนเดียว

ฉันแค่เพียงไม่อยากหายใจ
ไม่มีเธอจะทำเช่นไร เพื่ออยู่ให้ไหว ไม่เคยเผื่อใจเอาไว้
ทุก ๆ วันก็ยังเหมือนเดิม
วันเวลาก็ยังหมุนไปไม่เคยหยุดพัก แม้ใจจะอยากหยุดพัก

อยากจะพบแค่เพียงได้บอกเธอ
ขอได้เพียงแค่บอกลา
มีทางไหน
ก่อนที่เธอ นั้นจะจากไป

เพราะฉันนั้นยังตั้งตัวไม่ทัน ตอนเธอไปไม่ได้ลาสักคำ
กลับมาบอกวิธีฉันก่อน เธอไม่ได้สอนให้ฉันอยู่คนเดียว
เพราะฉันนั้น คิดถึงเธอเหลือเกิน พยายามไม่นึกถึงหน้าเธอ
กลับมาบอกวิธีฉันก่อน มาสอนฉันก่อน วิธีการอยู่คนเดียว

พยายามจะทำเหมือนเดิม
ยังคงรอว่าเธอจะกลับมา เธอจะกลับมา

อยากจะพบแค่เพียงได้บอกเธอ
ขอได้เพียงแค่บอกลา
มีทางไหน
ก่อนที่เธอ นั้นจะจาก

เวลาที่ดี ๆ อยากให้มีเธอ
อยู่ข้าง ๆ กันตรงนี้ อยากให้เธอรู้
แต่ไม่มีเธอ แล้วทำอย่างไร

เพราะฉันนั้นยังตั้งตัวไม่ทัน ตอนเธอไปไม่ได้ลาสักคำ
กลับมาบอกวิธีฉันก่อน เธอไม่ได้สอนให้ฉันอยู่คนเดียว
เพราะฉันนั้น คิดถึงเธอเหลือเกิน พยายามไม่นึกถึงหน้าเธอ
กลับมาบอกวิธีฉันก่อน มาสอนฉันก่อน วิธีการอยู่คนเดียว

เพราะฉันนั้นยังตั้งตัวไม่ทัน ตอนเธอไปไม่ได้ลาสักคำ
กลับมาบอกวิธีฉันก่อน เธอไม่ได้สอนให้ฉันอยู่คนเดียว
เพราะฉันนั้น คิดถึงเธอเหลือเกิน พยายามไม่นึกถึงหน้าเธอ
กลับมาบอกวิธีฉันก่อน มาสอนฉันก่อน วิธีการอยู่คนเดียว