ธอไม่ต้องกลับมา (Just Don’t)

เธอไม่ต้องกลับมา (Just Don’t)

โบกมือลา หรือจะตบหน้าเธอดี
เป็นคำถามที่ฉันนั้นคิดอยู่ในใจ
ถ้าเจอกัน เป็นครั้งสุดท้ายฉันควรทำตัวยังไง
ยังอยากจะกอดเธออีกไหม
คนที่ทิ้งกัน จำไว้ คนที่ทิ้งกัน

น้ำตาที่เสียไป รักที่ฉันเคยฝากไว้
ไม่เอาคืน (ใจเธอเก็บไว้ ไม่เอาคืน)

เธอไม่ต้องกลับมา
เหมือนที่เคยสัญญา
แค่เดินไปไม่ต้องร่ำลา
อย่าให้ความหวังกันเลย
ถ้าเธอไม่เคยจะใส่ใจ
ว่าคนนึง ที่รอแค่เธอ
กลับมาเพื่อเริ่มต้นใหม่
สุดท้ายเธอก็หายไป
ให้ฉันรอทำไม บอกได้ไหมเธอ

เธอตั้งใจ ให้ฉันกลับไปเป็นเหมือนเก่า
คนโง่คนนั้น ที่ไม่มีวันไปไหน
เจ็บทั้งใจ ครั้งนี้จะไม่เหมือนครั้งก่อน
เจ็บแล้วจำคือคน
เจ็บแล้วทน จนทนต่อไปไม่ไหว

น้ำตาที่เสียไป รักที่ฉันเคยฝากไว้
ไม่เอาคืน (ใจเธอเก็บไว้ ไม่เอาคืน)

เธอไม่ต้องกลับมา
เหมือนที่เคยสัญญา
แค่เดินไปไม่ต้องร่ำลา
อย่าให้ความหวังกันเลย
ถ้าเธอไม่เคยจะใส่ใจ
ว่าคนนึงที่รอแค่เธอ
กลับมาเพื่อเริ่มต้นใหม่
สุดท้ายเธอก็หายไป
ให้ฉันรอทำไม บอกได้ไหมเธอ

เธอไม่ต้องกลับมา
เหมือนที่เคยสัญญา
แค่เดินไปไม่ต้องร่ำลา
อย่าให้ความหวังกันเลย
ถ้าเธอไม่เคยจะใส่ใจ
ว่าคนนึงที่รอแค่เธอ
กลับมาเพื่อเริ่มต้นใหม่
สุดท้ายเธอก็หายไป
ให้ฉันรอทำไม บอกได้ไหมเธอ

สุดท้าย เธอเลือกจะไป
ให้ฉันรอทำไม บอกได้ไหมเธอ