เธอเชื่อเรื่องพรหมลิขิตหรือเปล่า [Destiny]

เธอเชื่อเรื่องพรหมลิขิตหรือเปล่า ( Do You Believe In Destiny )

คนตั้งมากมายเป็นหมื่นล้านคน

แต่เพราะอะไรที่เราสองคน

ถึงได้มาพบกัน

ถึงได้มารักกัน

ในทุกวันมี 24 ชั่วโมง

แสนล้านนาที่มันเลยหมุนไป

แค่วินาทีเดียว

แค่เพียงฉันได้พบเธอ

เธออยู่ไกลที่ปลายขอบฟ้า

แต่วันเวลานำพาจนเราได้พบกัน

ฉันไม่เคยเชื่อเรื่องพรหมลิขิต

ฉันไม่รู้ว่ารักมีจริงไหม

จนวันที่เธอได้เปลี่ยนมันไป

เปลี่ยนฝันให้กลายเป็นเรื่องจริง

และเธอเชื่อเรื่องพรหมลิขิตหรือเปล่า

ที่ได้เราได้พบมันบังเอิญจริงไหม

ไม่มีใครรู้ใครเข้าใจ

แค่มีเธอจับมือฉันไว้ก็พอ

ไม่ว่าเพราะอะไรจะเหตุผลใด

มันก็ไม่มีสิ่งใดสำคัญ

เท่าฉันได้พบเธอเท่านั้นก็เพียงพอ

ต่อจากนี้ไปไม่เกิดว่าอะไร

จะไม่วันจะจากเธอไป

เพราะฉันรู้ว่ายากเพียงใด

ที่เราจะได้พบกัน

เธออยู่ไกลที่ปลายขอบฟ้า

แต่วันเวลานำพาจนเราได้พบกัน

ฉันไม่เคยเชื่อเรื่องพรหมลิขิต

ฉันไม่รู้ว่ารักมีจริงไหม

จนวันที่เธอได้เปลี่ยนมันไป

เปลี่ยนฝันให้กลายเป็นเรื่องจริง

และเธอเชื่อเรื่องพรหมลิขิตหรือเปล่า

ที่ได้เราได้พบมันบังเอิญจริงไหม

ไม่มีใครรู้ใครเข้าใจ

แค่มีเธอจับมือฉันไว้ก็พอ

ฉันไม่เคยเชื่อเรื่องพรหมลิขิต

ฉันไม่รู้ว่ารักมีจริงไหม

จนวันที่เธอได้เปลี่ยนมันไป

เปลี่ยนฝันให้กลายเป็นเรื่องจริง

และเธอเชื่อเรื่องพรหมลิขิตหรือเปล่า

ที่ได้เราได้พบมันบังเอิญจริงไหม

ไม่มีใครรู้ใครเข้าใจ

แค่มีเธอจับมือฉันไว้ก็พอ