เธอยังอยู่ในเพลงที่ฉันฟัง

เธอยังอยู่ในเพลงที่ฉันฟัง (You’re still here)

วันคืนก็ผ่านไปช้าๆ
เวลาที่เคยนั่งร้องไห้ก็ผ่านไป
ใจฉันก็ดีขึ้นช้าๆ
จากครั้งนั้นที่โดนเธอทำร้ายหัวใจ

ยังไม่ได้หายดี แค่ดีกว่าตอนนั้น
อย่างน้อยก็ไม่ได้นึกถึงทุกวัน อีกแล้ว

เธอยังอยู่ในเพลงหลายเพลงที่ฉัน
และในทุกครั้งที่เพลงนั้นดังขึ้นมา
มันก็นึกถึงเธอ

แม้จะไม่ได้เจอกันแล้ว ไม่ได้คุยกันแล้ว
ไม่รู้เธออยู่ไหน ไม่ได้ยังรักเธอ
ไม่ได้คิดถึงเธอ แค่ฉันยังไม่ลืมเธอหมดใจ

แค่บางวันเวลาที่เหงาๆ
เราต่างก็ซ่อนใครบางคนอยู่ในใจ
คิดเองว่าลืมเธอได้ไหว
แต่ความจริงก็ยังคงอ่อนไหวเหมือนเดิม

ยังไม่ได้หายดี แค่ดีกว่าตอนนั้น
อย่างน้อยก็ไม่ได้นึกถึงทุกวัน อีกแล้ว

เธอยังอยู่ในเพลงหลายเพลงที่ฉัน
และในทุกครั้งที่เพลงนั้นดังขึ้นมา
มันก็นึกถึงเธอ

แม้จะไม่ได้เจอกันแล้ว ไม่ได้คุยกันแล้ว
ไม่รู้เธออยู่ไหน ไม่ได้ยังรักเธอ
ไม่ได้คิดถึงเธอ แค่ฉันยังไม่ลืมเธอหมดใจ

เธอยังอยู่ในเพลงหลายเพลงที่ฉัน
และในทุกครั้งที่เพลงนั้นดังขึ้นมา
มันก็นึกถึงเธอ

แม้จะไม่ได้เจอกันแล้ว ไม่ได้คุยกันแล้ว
ไม่รู้เธออยู่ไหน ไม่ได้ยังรักเธอ
ไม่ได้คิดถึงเธอ แค่ฉันยังไม่ลืม

เธอยังอยู่ในเพลงหลายเพลงที่ฉัน
และในทุกครั้งที่เพลงนั้นดังขึ้นมา
มันก็นึกถึงเธอ

แม้จะไม่ได้เจอกันแล้ว ไม่ได้คุยกันแล้ว
ไม่รู้เธออยู่ไหน ไม่ได้ยังรักเธอ
ไม่ได้คิดถึงเธอ แค่ฉันยังไม่ลืมเธอหมดใจ

ก็ฉันยังไม่ลืมเธอหมดใจ