เธอจะเชื่อไหม

เธอจะเชื่อไหม

วันนั้นถ้าฝนไม่ตก ถ้าฟ้าไม่มืดมัว
และถ้าตัวฉันไม่ได้นั่งอยู่ตรงนั้น
แล้วเธอไม่ได้มายืนอยู่ข้างฉัน
เราก็คงไม่มีโอกาสได้พบกัน

ฉันเพิ่งได้รู้รักเป็นเช่นไร
ความสุขที่แท้ รู้สึกแบบไหน
เธอคงจะคิดจะว่ามันบังเอิญใช่ไหม โอ้ ได้โปรดอย่าสงสัย
เพราะในโลกนี้ยังมีสิ่งอีกมากมาย ที่ไม่มีคำอธิบาย

เธอคิดเหมือนฉันไหม
ว่าความรักของสองเรานั้นได้ถูกกำหนด ไว้ก่อน
และชีวิตของเราก็ถูกวางไว้ให้พบกัน
แล้วเธอจะเชื่อไหม
ว่าหัวใจของฉันนั้นเฝ้ารอเธออยู่ ในทุกทุกวัน
และจะรอจนถึงวันนั้นที่ฝันเป็นจริง

ฉันเพิ่งได้รู้รักเป็นเช่นไร
ความสุขที่แท้ รู้สึกแบบไหน
เธอคงจะคิดจะว่ามันบังเอิญใช่ไหม โอ้ ได้โปรดอย่าสงสัย
เพราะในโลกนี้ยังมีสิ่งอีกมากมาย ที่ไม่มีคำอธิบาย

เธอคิดเหมือนฉันไหม
ว่าความรักของสองเรานั้นได้ถูกกำหนด ไว้ก่อน
และชีวิตของเราก็ถูกวางไว้ให้พบกัน
แล้วเธอจะเชื่อไหม
ว่าหัวใจของฉันนั้นเฝ้ารอเธออยู่ ในทุกทุกวัน
และจะรอจนถึงวันนั้นที่ฝันเป็นจริง

เธอคิดเหมือนฉันไหม
ว่าความรักของสองเรานั้นได้ถูกกำหนด ไว้ก่อน
และชีวิตของเราก็ถูกวางไว้ให้พบกัน
แล้วเธอจะเชื่อไหม
ว่าหัวใจของฉันนั้นเฝ้ารอเธออยู่ ในทุกทุกวัน
และจะรอจนถึงวันนั้นที่ฝันเป็นจริง