เจ้าดอกไม้ (Florever)

เจ้าดอกไม้ (Florever)

เห็นหมู่มวลดอกไม้ตั้งแต่วันที่พบเธอ
ผ่านในดวงตาที่ได้มองมาจากเธอ
หัวใจก็ตกเป็นของเธอ ทันที

จากนี้ แค่เธอเพียงเท่านั้นที่ทำให้ไหวหวั่น
ดวงใจฉันมอบให้เธอ
และตอนนี้ จะขอทำแค่เพียงรักเธอ
เพราะว่าเธอสวยงามกว่ากว่าสิ่งไหน

เจ้าดอกไม้ของฉัน เธอนั้นทำให้โลกทั้งใบ
มีความหมายอีกครั้ง ด้วยรอยยิ้มที่แสนงดงามกว่าสิ่งไหน
มีแค่เธอและมีแค่ฉันตลอดไป
ขอสัญญา

ว่าต่อให้ฟ้าสลาย ก็จะยังคงมีแค่เธอ
ไม่ให้รักเลือนหาย ก็จะยอมทำมันเพื่อเธอได้ทุกอย่าง
ทุกสิ่งที่เธอต้องการ
ขอสัญญา จะรักแค่เพียงเธอ

เห็นหมู่มวลดอกไม้ในทุกคำที่เธอบอก
ผ่านท่วงทำนองในบทเพลงที่เธอร้อง
หัวใจก็ยอมให้เธอได้ครอบครอง ทุกที

จากนี้ แค่เธอเพียงเท่านั้นที่ทำให้ไหวหวั่น
เปรียบดังโลกฉันคือเธอ
และตอนนี้ จะขอทำแค่เพียงรักเธอ
เพราะว่าเธอสวยงามกว่ากว่าสิ่งไหน

เจ้าดอกไม้ของฉัน เธอนั้นทำให้โลกทั้งใบ
มีความหมายอีกครั้ง ด้วยรอยยิ้มที่แสนงดงามกว่าสิ่งไหน
มีแค่เธอและมีแค่ฉันตลอดไป
ขอสัญญา

ว่าต่อให้ฟ้าสลาย ก็จะยังคงมีแค่เธอ
ไม่ให้รักเลือนหาย ก็จะยอมทำมันเพื่อเธอได้ทุกอย่าง
ทุกสิ่งที่เธอต้องการ
ขอสัญญา จะรักแค่เพียงเธอ

แค่อยากจะขอเพียงแค่เธอ
จะรักและดูแลจนวันตาย
จนถึงวันสุดท้าย
ที่เราได้ร่วมเดินทางมาไกล
และขอเพียงให้เรา มีฝันร่วมกัน
แม้เส้นทางมันจะยากเย็นแค่ไหน

เจ้าดอกไม้ของฉัน เธอนั้นทำให้โลกทั้งใบ
มีความหมายอีกครั้ง ด้วยความรักที่แสนงดงามกว่าสิ่งไหน
มีแค่เธอและมีแค่ฉันตลอดไป
ขอสัญญา

ว่าต่อให้ฟ้าสลาย ก็จะยังคงมีแค่เธอ
ไม่ให้รักเลือนหาย ก็จะยอมทำมันเพื่อเธอได้ทุกอย่าง
ทุกสิ่งที่เธอต้องการ
ขอสัญญา จะรักแค่เพียงเธอ