เจ็บมาพอแล้ว

เจ็บมาพอแล้ว

ให้ไปแล้วทั้งหัวใจ ให้ไปแล้วไม่เผื่อใจ
รักฉันมีหรือมันยังน้อยเกินไป หรือว่าเธอไม่พอสักที

ฉันทำดีเพื่อเธอมาตั้งเท่าไร
แต่สุดท้ายมันได้สอนฉันวันนี้
ว่าคนไม่ใช่ ทำดีให้ตาย
ก็ไม่มีสิทธิ์ได้ใจของเธออยู่ดี

เจ็บมาพอแล้ว เจ็บมาซ้ำ ๆ
เจ็บที่เธอทำเหมือนเธอรักกัน
ไม่อยากเจ็บแล้ว ไม่อยากเจ็บซ้ำ
ไม่อยากจะทำให้ใจฉันมีแผล

เหนื่อยเกินพอแล้วที่ไปรักเธอ
ไม่อยากจะเจอว่าเธอรักใคร
ที่ไม่ใช่ฉัน ทำดีแค่ไหน ทำดีให้ตาย
สุดท้ายฉันมันไม่ใช่อยู่ดี

ฉันทำดีเพื่อเธอมาตั้งเท่าไร
แต่สุดท้ายมันได้สอนฉันวันนี้
ว่าคนไม่ใช่ ทำดีให้ตาย
ก็ไม่มีสิทธิ์ได้ใจของเธออยู่ดี

เจ็บมาพอแล้ว เจ็บมาซ้ำ ๆ
เจ็บที่เธอทำเหมือนเธอรักกัน
ไม่อยากเจ็บแล้ว ไม่อยากเจ็บซ้ำ
ไม่อยากจะทำให้ใจฉันมีแผล

เหนื่อยเกินพอแล้วที่ไปรักเธอ
ไม่อยากจะเจอว่าเธอรักใคร
ที่ไม่ใช่ฉัน ทำดีแค่ไหน ทำดีให้ตาย
สุดท้ายฉันมันไม่ใช่อยู่ดี

คนไม่ใช่ทำดีแค่ไหนก็ไม่เข้าตา
เมื่อไม่รัก ก็อย่ายื้อให้เสียเวลา
เจ็บมาพอแล้ว เจ็บมาซ้ำ ๆ
เจ็บที่เธอทำเหมือนเธอรักกัน

ไม่อยากเจ็บแล้ว ไม่อยากเจ็บซ้ำ
ไม่อยากจะทำให้ใจฉันมีแผล
เหนื่อยเกินพอแล้วที่ไปรักเธอ
ไม่อยากจะเจอว่าเธอรักใคร
ที่ไม่ใช่ฉัน ทำดีแค่ไหน
ทำดีให้ตาย สุดท้ายฉันมันไม่ใช่อยู่ดี

ทำดีให้ตาย สุดท้ายฉันมันไม่ใช่อยู่ดี