เคยชิน

เคยชิน

วันเวลาที่เคยมีเธอ อยู่ตรงนี้ ใจดวงนี้ยังคุ้นเคย
แต่กาลเวลาได้พัดพาเธอจากไป และไม่ย้อนคืนกลับมา

สิ่งที่ฉันมีได้เลือนลบหาย ไปกับตา
สิ่งที่ฉันเคยดูแลไว้เรื่อยมา ฉันกลับทำหาย

ความเคยชินนี้ ที่ฉันเคยมี เธออยู่ตรงนี้เรื่อยมา
ความทรงจำนั้น เหลือแค่เพียงรอยน้ำตา
เธอทิ้งไว้ตอนจากลา แค่นั้นเอง

สิ่งที่ฉันยังคงจำฝั่งใจ มีแต่เธอ
คนที่ฉันเคยกอดไว้เมื่อได้เจอ ไม่กลับมาแล้ว

ความเคยชินนี้ ที่ฉันเคยมี เธออยู่ตรงนี้เรื่อยมา
ความทรงจำนั้น เหลือแค่เพียงรอยน้ำตา
เธอทิ้งไว้ตอนจากลา แค่นั้นเอง

ที่เดิมตรงนี้ ที่ฉันเคยมี
เธอคนนี้ตลอดมา
ดวงตาคู่นั้นได้เลื่อนหายไปไม่ย้อนมา
เหลือทิ้งไว้แค่น้ำตา และจากไป