เขยิบ
&

เขยิบ

ในค่ำคืนที่มีหมู่ดาว อย่างที่เพลงรักเขียนบอกไว้ โอ้บรรยากาศช่างแสนเป็นใจ

มองดูผู้คนล้อมวงเต้นรำ จบเสียงเพลงเหลือเธอกับฉัน สบตาเธอทำเขินเหมือนเธอเชิญให้ใกล้กัน

ไม่รู้ควรต้องรออีกหน่อยมั้ยหรือฉันควรไปต่อ
เมื่อเสียงหัวใจข้างในมันร่ำร้อง มัวแต่รออะไร

เขยิบไปซะ จะจับมือก็ทำซะ โอกาสบอกรัก ดี ๆ ไม่ได้มีถมไป
ทำซะ จะโอบเอวก็เร็วนะ ค่ำคืนนี้คงอีกยาว แต่ถ้าเช้า ไม่ทำอะไรเธอจะไปนะ

หมดเรื่องคุยเมื่อเราใกล้กัน อยู่ใกล้เธอมือไม้ก็สั่น นี่เป็นดังความฝัน แต่ฉันก็ดันเป็นอย่างนี้

ไม่รู้ควรต้องรออีกหน่อยมั้ยหรือฉันควรไปต่อ
เมื่อเสียงหัวใจข้างในมันร่ำร้อง มัวแต่รออะไร

เขยิบไปซะ จะจับมือก็ทำซะ โอกาสบอกรัก ดี ๆ ไม่ได้มีถมไป
ทำซะ จะโอบเอวก็เร็วนะ ค่ำคืนนี้คงอีกยาว แต่ถ้าเช้า ไม่ทำอะไรเธอจะไปนะ

เขยิบไปซะ จะจับมือก็ทำซะ โอกาสบอกรัก ดี ๆ ไม่ได้มีถมไป
ทำซะ จะโอบเอวก็เร็วนะ ค่ำคืนนี้คงอีกยาว แต่ถ้าเช้า ไม่ทำอะไรเธอจะไปนะ