อย่าให้ความหวัง

อย่าให้ความหวัง

อย่ายื้อ อย่ารั้ง อย่าฝืน ได้ไหมถ้าเธอ ไม่เคย จะมอง เห็นใจอย่าทำ ให้คิด ให้ฉัน เพ้อไปไกลให้ฉันเผลอใจ รักเธอไปข้างเดียว
ความรู้สึกฉันไม่ใช่ของตายที่จะมาเล่นเมื่อไหร่ก็ได้โปรดเถอะเดินจากไป และขอให้รู้เอาไว้
อย่าให้ความหวัง ถ้าเธอยังคงคิดถึงใคร คนที่ไม่ใช่ฉันอย่าให้ความหวัง ถ้าเธอลังเลระหว่างต้องเลือกใครอย่าให้ความหวัง ถ้าเธอยังไม่รู้ว่าจะให้ฉันยืนตรงไหนเมื่อในหัวใจของเธอมีใครอยู่แล้ว
ยอมแล้ว ยอมแพ้ ยอมรับ ได้ไหมให้ฉัน ได้ลอง ได้ตัด สินใจจะขอ เดินหนี จากเธอ ให้ไกลปล่อยให้หัวใจ เธอได้ไปกับเขา
ความรู้สึกฉันไม่ใช่ของตายที่จะมาเล่นเมื่อไหร่ก็ได้โปรดเถอะเดินจากไป และขอให้รู้เอาไว้
อย่าให้ความหวัง ถ้าเธอยังคงคิดถึงใคร คนที่ไม่ใช่ฉันอย่าให้ความหวัง ถ้าเธอลังเลระหว่างต้องเลือกใครอย่าให้ความหวัง ถ้าเธอยังไม่รู้ว่าจะให้ฉันยืนตรงไหนเมื่อในหัวใจของเธอมีใครอยู่แล้ว ฮูฮู้ฮู
อย่าให้ความหวัง ถ้าเธอยังคงคิดถึงใคร คนที่ไม่ใช่ฉันอย่าให้ความหวัง ถ้าเธอลังเลระหว่างต้องเลือกใครอย่าให้ความหวัง ถ้าเธอยังไม่รู้ว่าจะให้ฉันยืนตรงไหนเมื่อในหัวใจของเธอมีใครอยู่แล้ว