อย่าฝืนการจากลา

อย่าฝืนการจากลา

ทบทวนเรื่องราวต่างๆ นั้น
จึงทำให้รู้ว่าเธอ ไม่เคยรักกัน
อย่าฝืนเลย บอกกับใจตัวเองเอาไว้
ว่าปล่อยเขาไป เธอไม่เหลือใจ และไม่เหมือนเดิม

ต่อให้รั้งเธอไว้เท่าไร ยิ่งเสียเวลาเท่านั้น
อย่ายื้อให้คนหมดใจกลับมารักตัวฉันอีกครั้ง
อย่าฝืนคำลา โปรดจงทิ้งเพียงน้ำตา ก็พอ

ฝืนเดินไป แม้ในใจ ช้ำเท่าไร ให้เก็บเอาไว้
เพราะความรักที่เลือนหาย หมดความหมายกับเธอ
พอแล้ว ฉันพอแล้ว จะไม่ยื้อเธอเอาไว้

ต่อให้รั้งเธอไว้เท่าไร ยิ่งเสียเวลาเท่านั้น
อย่ายื้อให้คนหมดใจกลับมารักตัวฉันอีกครั้ง
อย่าฝืนคำลา โปรดจงทิ้งเพียงน้ำตา

ต่อให้รั้งเธอไว้เท่าไร ยิ่งเสียเวลาเท่านั้น
อย่ายื้อให้คนหมดใจกลับมารักตัวฉันอีกครั้ง
อย่าฝืนคำลา โปรดจงทิ้งเพียงน้ำตา ก็พอ

(รั้งเธอไว้เท่าไร เสียเวลาเท่านั้น)
(อย่ายื้อให้คนหมดใจกลับมารักตัวฉันอีกครั้ง)
(รั้งเธอไว้เท่าไร เสียเวลาเท่านั้น)
อย่ายื้อให้คนหมดใจกลับมารักตัวฉันอีกครั้ง)

อย่าฝืนคำลา โปรดจงทิ้งเพียงน้ำตา ก็พอ