อยู่อยู่ | JuJu

อยู่อยู่ | JuJu

อยู่อยู่ไม่รู้บางครั้ง ในดวงตานั้นดูคล้าย
ความสุขเล็กน้อย ลอยหายไปกับเธอนั้น

อยู่อยู่ดูเหมือนรอยยิ้ม มีคำตอบมาที่ฉัน
ทุกอย่างลึกลึก ตอนนั้นไม่เป็นเหมือนเดิม

แล้วใครจะรู้ ตอนนี้
ถ้าเราได้ลองเต้นรำกันก่อน
ท่ามกลางดอกไม้ ผู้คน มากมายแค่เราที่รู้

แค่เธอกับฉัน ตรงนี้
ตอนนี้ เหมือนมีอะไรซ่อนอยู่
ต่างไปไม่เหมือนก่อนนั้น แค่เราลองดู

ทุกครั้งที่ฉันมองที่เธอก็พลันเกิดคำถาม
และฉันก็เก็บไว้
ไม่รู้ว่าเธอคิดอย่างไร
และฉันก็ยังสงสัย

อยู่อยู่ดูเหมือนรอยยิ้ม มีคำตอบมาที่ฉัน
ทุกอย่างลึกลึก ตอนนั้นไม่เป็นเหมือนเดิม

แล้วใครจะรู้ ตอนนี้
ถ้าเราได้ลองเต้นรำกันก่อน
ท่ามกลางดอกไม้ ผู้คน มากมายแค่เราที่รู้

แค่เธอกับฉัน ตรงนี้
ตอนนี้ เหมือนมีอะไรซ่อนอยู่
ต่างไปไม่เหมือนก่อนนั้น แค่เราลองดู

แล้วใครจะรู้ ตอนนี้
ถ้าเราได้ลองเต้นรำกันก่อน
ท่ามกลางดอกไม้ ผู้คน มากมายแค่เราที่รู้

แค่เธอกับฉัน ตรงนี้
ตอนนี้ เหมือนมีอะไรซ่อนอยู่
ต่างไปไม่เหมือนก่อนนั้น แค่เราลองดู