อยากบอก

อยากบอก

อยากบอกให้เธอได้รู้ ว่าฉันนั้นรักเธอแค่ไหน
อยากบอกให้รู้ ว่าฉันนั้นรักมากเท่าไหร่
มากกว่าเรื่องราวในนิยาย มากกว่าดาวที่ลอยบนฟ้า
แม้ว่ามันดูมากสักแค่ไหน ยังมีไม่เท่าเลย

ที่ฉันเคยบอกว่ารักเธอทุกวัน
ไม่รู้ว่าเธอเบื่อบ้างไหม
แต่ฉันไม่เคยเบื่อเลย ไม่รู้เพราะอะไร

และแม้จะผ่านไป อีกนานสักเท่าไหร่
แต่ฉันอยากบอกให้เธอได้ฟัง ไปทุกวัน

อยากบอกให้เธอได้รู้ ว่าฉันนั้นรักเธอแค่ไหน
อยากบอกให้รู้ ว่าฉันนั้นรักมากเท่าไหร่
มากกว่าเรื่องราวในนิยาย มากกว่าดาวที่ลอยบนฟ้า
แม้ว่ามันดูมากสักแค่ไหน

อยากบอกให้เธอได้รู้ ว่าฉันนั้นรักเธอแค่ไหน
อยากบอกให้รู้ ว่าฉันนั้นรักมากเท่าไหร่
มากกว่าเรื่องราวในนิยาย มากกว่าดาวที่ลอยบนฟ้า
แม้ว่ามันดูมากสักแค่ไหน ยังมีไม่เท่าเลย

ดนตรี

ที่ฉันเคยบอกว่ารักเธอทุกวัน
ท่ามกลางแสงจันทร์อย่างนี้
แค่มีเธออยู่ด้วยกัน มันช่างแสนดี

และแม้จะผ่านไป อีกนานสักเท่าไหร่
แต่ฉันอยากบอกให้เธอได้ฟัง ไปทุกวัน

อยากบอกให้เธอได้รู้ ว่าฉันนั้นรักเธอแค่ไหน
อยากบอกให้รู้ ว่าฉันนั้นรักมากเท่าไหร่
มากกว่าเรื่องราวในนิยาย มากกว่าดาวที่ลอยบนฟ้า
แม้ว่ามันดูมากสักแค่ไหน

อยากบอกให้เธอได้รู้ ว่าฉันนั้นรักเธอแค่ไหน
อยากบอกให้รู้ ว่าฉันนั้นรักมากเท่าไหร่
มากกว่าเรื่องราวในนิยาย มากกว่าดาวที่ลอยบนฟ้า
แม้ว่ามันดูมากสักแค่ไหน ยังมีไม่เท่าเลย