ห้องเก็บของ (Secret Sanctuary)

ห้องเก็บของ (Secret Sanctuary) – Max Jenmana | Official Video

เก็บทุกร่องรอย
อย่าให้ค้างคาใจ
ที่ย้ำว่าเธอคือใคร
ในวันก่อนนั้น
อาจเป็นแค่เพียง
รักชั่วคราวที่ว่างเปล่า
เก่าแล้วคงต้องทิ้งไป
ก็รู้อยู่แก่ใจ

ถ้าได้เห็นแล้วต้องเสียน้ำตา
คงถึงเวลา
ที่ฉันจะต้องตัดใจ
จะไม่พูดถึง จะไม่มองหา
เก็บเธอไว้ให้ไกล ต้องลืมให้ได้ ยั้งใจให้ไหว
อาจมีสักวันนึง
ที่พร้อมจะเจอ กับเธออีกครั้ง

ฝากคืนและวัน
ดูแลเธอให้ฉันก่อน
ซ่อนไว้ในความเงียบงัน
เก็บเธอไว้ในห้องนั้น
เป็นได้แค่เพียง
รักชั่วคราวที่ว่างเปล่า
เก่าแล้วคงต้องทิ้งไป
ก็รู้อยู่แก่ใจ

ถ้าได้เห็นแล้วต้องเสียน้ำตา
คงถึงเวลา
ที่ฉันจะต้องตัดใจ
จะไม่พูดถึง จะไม่มองหา
เก็บเธอไว้ให้ไกล ต้องลืมให้ได้ ยั้งใจให้ไหว (เอาไว้)
อาจมีสักวันนึง
ที่พร้อมจะเจอกับเธออีกครั้ง
เป็นได้แค่เพียง
รักชั่วคราวที่ว่างเปล่า
ความรักของเราในวันเก่า
เก็บไว้ในห้อง