หากต้องจากกันจะได้ไม่เสียดายใดๆ

หากต้องจากกันจะได้ไม่เสียดายใดๆ

คิดถึงเธอถ้าเธอไม่อยู่ อยากให้เธอรู้ฉันจะก้าวเดินต่อไป
ไม่ต้องห่วงฉันถึงคืนวันที่ผ่าน อยากให้เธอรู้ไม่มีอะไรต้องห่วง

มีกันแค่นี้ดูแลกันไว้ หากต้องจากกันจะได้ไม่เสียดายใดใด
เมื่อใดที่เธอเปิดฟังเพลงนี้ โปรดจงตั้งใจจดจำให้ดี

ฉันคงเสียใจถ้าเราต้องจาก แต่คงเข้าใจมีพบมีจากมีลา
หากมีเวทมนต์คงเสกให้เธอกลับมา แต่เมื่อจากลาเราจะเข้าใจ

มีกันแค่นี้ดูแลกันไว้ หากต้องจากกันจะได้ไม่เสียดายใดใด
เมื่อใดที่เธอเปิดฟังเพลงนี้ โปรดจงตั้งใจจดจำให้ดี

มีกันแค่นี้ดูแลกันไว้ หากต้องจากกันจะได้ไม่เสียดายใดใด
เมื่อใดที่เธอเปิดฟังเพลงนี้ โปรดจงตั้งใจจดจำให้ดี
มีกันตอนนี้โอบกอดเธอไว้ จงทำให้ดีเมื่อยังมีกันอยู่
และหากวันนี้เป็นวันสุดท้าย ด้วยใจยินดีฉันจะไม่เสียดาย