สักวันจะกลายเป็นฝน (It will rain)

สักวันจะกลายเป็นฝน (It will rain)

รู้ดีวันนี้เธอเหนื่อยใจ เรี่ยวแรงอ่อนล้าจนทนไม่ไหว
หากฉันยืนข้างเธอก็คงจะดี
เหมือนมีหมอกร้ายในใจใช่ไหม เมฆดำก่อตัวทำเธอร้องไห้
มืดมนสับสนต้องทำอย่างไร

อดทนไว้ (เพียงอดทนไว้)

สักวันจะกลายเป็นฝน พรำ ฉ่ำชื่นใจ
สักวันจะหายไป หยดน้ำตา
สักวันความรักจะคืนกลับ ให้เธอเริ่มใหม่
สักวันดอกไม้ที่เธอปลูกไว้ จะบาน

ขอเพียงตอนนี้เธอหยุดพักก่อน ให้ใจที่ร้อนได้ผ่อนคลาย
เรื่องราวเรียนรู้มันคงไม่สาย

อดทนไว้ (เพียงอดทนไว้)

สักวันจะกลายเป็นฝน พรำ ฉ่ำชื่นใจ
สักวันจะหายไป หยดน้ำตา
สักวันความรักจะคืนกลับ ให้เธอเริ่มใหม่
สักวันดอกไม้ที่เธอปลูกไว้ จะบาน

สักวันจะกลายเป็นฝน พรำ ฉ่ำชื่นใจ
สักวันจะหายไป หยดน้ำตา
สักวันความรักจะคืนกลับ ให้เธอเริ่มใหม่
สักวันดอกไม้ที่เธอปลูกไว้ จะบาน

สักวันหนึ่ง จุดจบแห่งความเหนื่อยล้า
สักวันหนึ่ง ดวงดาวที่เธอไขว่คว้า
มันคงไม่ช้าไม่นาน สักวันจะเป็นของเธอ