สวยงามเสมอ (Ever-Forever)

สวยงามเสมอ (Ever-Forever)

ในช่วงเวลาดีๆ ในสิ่งที่เรามีกัน
เธอยังเป็นรอยยิ้มของทุกวัน ที่ยังคงชัดเจนในใจ
ขอบคุณที่คอยประคอง ที่โอบกอดฉันไว้
ที่กุมมือฉันเดินไป ในหัวใจของเธอ

ในทุกเรื่องราว ไม่ว่าร้ายหรือดี
ยังมีภาพเธอในทุกวินาที
นานเท่าไหร่ไม่เคยลบเลือนมาจนวันนี้

ยังอยู่ในหัวใจ เก็บไว้ทุกภาพจำ
ความงดงามที่มียังอยู่ตรงนี้ ยังอยู่กับฉันเหมือนเคย
ได้อยู่ข้างๆ กัน อยู่ในชีวิตเธอ
ช่างมีความหมายเหลือเกิน เธอยังเป็นความสวยงามของฉันเสมอ

คงมีเพียงคำเดิมๆ อยากให้เธอได้ฟัง
ให้เธอได้รู้เช่นกัน ว่าฉันน่ะรักเธอ

ในทุกเรื่องราว ไม่ว่าร้ายหรือดี
ยังมีภาพเธอในทุกวินาที
นานเท่าไหร่ไม่เคยลบเลือนมาจนวันนี้

ยังอยู่ในหัวใจ เก็บไว้ทุกภาพจำ
ความงดงามที่มียังอยู่ตรงนี้ ยังอยู่กับฉันเหมือนเคย
ได้อยู่ข้างๆ กัน อยู่ในชีวิตเธอ
ช่างมีความหมายเหลือเกิน เธอยังเป็นความสวยงามของฉันเสมอ

ยังอยู่ในหัวใจ เก็บไว้ทุกภาพจำ
ความงดงามที่มียังอยู่ตรงนี้ ยังอยู่กับฉันเหมือนเคย
ได้อยู่ข้างๆ กัน อยู่ในชีวิตเธอ
ช่างมีความหมายเหลือเกิน เธอยังเป็นความสวยงามของฉันเสมอ

เธอจะเป็นความสวยงามของฉันเสมอ