สถานีวิทุยส่วนภูมิภาค MCOT Radio นครศรีธรรมราช

คลื่น สถานีวิทุยส่วนภูมิภาค MCOT Radio นครศรีธรรมราช
Nakhon Si Thammarat: 104.5 FM