สถานีวิทุยส่วนภูมิภาค MCOT Radio ชัยภูมิ

คลื่น สถานีวิทุยส่วนภูมิภาค MCOT Radio ชัยภูมิ
Chaiyaphum: 102.0 FM