สถานีวิทยุ จส.3 AM 1251 KHz ร้อยเอ็ด

สถานีวิทยุ จส.3 AM 1251 KHz ร้อยเอ็ด