วันสิ้นปี

วันสิ้นปี

เธอพร้อมที่จะไชโย รอต้อนรับปีใหม่
พร้อมที่จะได้เดิน ไปกับชีวิตใหม่ จากนี้
พร้อมข้ามวันสิ้นปี ที่ไม่ช้าก็ต้องพ้นไป

ก็เข้าใจกับเงื่อนไขเวลา
มีงดงามก็ต้องมีวันร่วงโรยรา
ปลิวล่องลอย เกินที่จะคว้าไขว่
ค่ำคืนนี้ที่ดอกไม้ไฟ ทอประกายทั้งฟ้า
ห้า สี่ สาม สอง แล้วก็ถึงเวลา ที่ฉันกำลังจางหาย

เธอพร้อมที่จะไชโย รอต้อนรับปีใหม่
พร้อมที่จะได้เดิน ไปกับชีวิตใหม่ จากนี้
พร้อมข้ามวันสิ้นปี ที่ไม่ช้าก็ผ่านไป

ฉันก็คงไชโย พอให้มีแรงใจ
พรุ่งนี้ที่ต้องเผชิญคงเหงาเดียวดาย สิ้นดี
ฉันแค่วันสิ้นปี ที่ไม่เหลือความหมายอะไร

เข้าใจว่าต้องเรียนรู้ เข้าใจว่าต้องเข้าใจ
คืนวันคือความเปลี่ยนผัน ต้องเป็นไป
ค่ำคืนนี้ที่ดอกไม้ไฟ ทอประกายทั้งฟ้า
ห้า สี่ สาม สอง แล้วก็ถึงเวลา ความรักกำลังจางหาย

เธอพร้อมที่จะไชโย รอต้อนรับปีใหม่
พร้อมที่จะได้เดิน ไปกับชีวิตใหม่ จากนี้
พร้อมข้ามวันสิ้นปี ที่ไม่ช้าก็พ้นไป
ฉันก็คงไชโย พอให้มีแรงใจ
พรุ่งนี้ที่ต้องเผชิญคงเหงาเดียวดาย สิ้นดี
ฉันแค่วันสิ้นปี ที่ไม่เหลือความหมายอะไร
คงเหงาสิ้นดี ฉันแค่วันสิ้นปี ที่ไม่มีความหมายอะไร