ร้องไห้ยิ้มได้ - JODAI

ร้องไห้ยิ้มได้

ต่อให้เสียใจกี่ครั้ง เป็นพันครั้งก็ยังไหว
แต่หากว่าฉันต้องเสียเธอไปนั้นฉันทำไม่ได้
จะยอมให้เธอทำร้าย จะเจ็บจะทนให้ไหว
แต่จะให้ฉันต้องเสียเธอไปนั้นฉันทำไม่ได้

ที่รักฉันทรมานไม่ไหวเลยในบางครั้ง
ฉันรักเธอหมดทั้งใจของฉันเลยเป็นแบบนี้
ฉันให้หัวใจฝากไว้ ให้รักและให้ความหวังดี
ก็ไม่เป็นไรแม้ทุกๆ ทีฉันไม่ได้ดีในสายตา

เธอเป็นเหมือนดังไฟที่อยู่ใกล้แล้วใจต้องถูกเผา
เธอมองฉันเป็นเงา ที่จะเฝ้าตามเธอตลอดไป
แค่เพียงเธอบอกรัก ฉันก็ทำเหมือนไม่เป็นไร
แม้ที่ผ่านมา ร้องไห้ เสียใจ จนแทบตาย

ต่อให้เสียใจกี่ครั้ง เป็นพันครั้งก็ยังไหว
แต่หากว่าฉันต้องเสียเธอไปนั้นฉันทำไม่ได้
จะยอมให้เธอทำร้าย จะเจ็บจะทนให้ไหว
แต่จะให้ฉันต้องเสียเธอไปนั้นฉันทำไม่ได้

แม้เธอจะเป็นคนทำให้ร้องไห้
แต่เธอก็ทำให้ยิ้มได้
แค่มีเธอข้างๆ กาย
มันก็คุ้มจะเสียใจ

แม้เธอจะเป็นคนทำให้ร้องไห้
แต่เธอก็ทำให้ยิ้มได้
แค่มีเธอข้างๆ กาย
มันก็คุ้มจะเสียใจ

ทั้งที่รู้ว่า Toxic ฉันก็ยังไม่คิดอีก
Baby baby I don’t know why
ฉันก็รักแล้วรักอีกแม้ว่าเธอจะทำผิด
เหมือนว่าเธอมาสั่งมาคุมหัวใจ

พยายามจะฝืนทน แม้ว่าเธอนั้นเป็นคน
ที่ทำให้ฉันเปลี่ยนอะไรมากมาย
จากร้ายก็กลายเป็นดีแต่จากดีก็กลายเป็นเสียใจ
ก็ไม่รู้ว่าทำไม ฉันถึงยังไม่ถอนใจ Oh

เธอเป็นเหมือนดังไฟที่อยู่ใกล้แล้วใจต้องถูกเผา
เธอมองฉันเป็นเงา ที่จะเฝ้าตามเธอตลอดไป
แค่เพียงเธอบอกรัก ฉันก็ทำเหมือนไม่เป็นไร
แม้ที่ผ่านมา ร้องไห้ เสียใจ จนแทบตาย

ต่อให้เสียใจกี่ครั้ง เป็นพันครั้งก็ยังไหว
แต่หากว่าฉันต้องเสียเธอไปนั้นฉันทำไม่ได้
จะยอมให้เธอทำร้าย จะเจ็บจะทนให้ไหว
แต่จะให้ฉันต้องเสียเธอไปนั้นฉันทำไม่ได้

แม้เธอจะเป็นคนทำให้ร้องไห้
แต่เธอก็ทำให้ยิ้มได้
แค่มีเธอข้างๆ กาย
มันก็คุ้มจะเสียใจ

แม้เธอจะเป็นคนทำให้ร้องไห้
แต่เธอก็ทำให้ยิ้มได้
แค่มีเธอข้างๆ กาย
มันก็คุ้มจะเสียใจ

ต่อให้เสียใจกี่ครั้ง เป็นพันครั้งก็ยังไหว
แต่หากว่าฉันต้องเสียเธอไปนั้นฉันทำไม่ได้
จะยอมให้เธอทำร้าย จะเจ็บจะทนให้ไหว
แต่จะให้ฉันต้องเสียเธอไปนั้นฉันทำไม่ได้

แม้เธอจะเป็นคนทำให้ร้องไห้
แต่เธอก็ทำให้ยิ้มได้
แค่มีเธอข้างๆ กาย
มันก็คุ้มจะเสียใจ

แม้เธอจะเป็นคนทำให้ร้องไห้
แต่เธอก็ทำให้ยิ้มได้
แค่มีเธอข้างๆ กาย
มันก็คุ้มจะเสียใจ

ต่อให้เสียใจกี่ครั้ง เป็นพันครั้งก็ยังไหว
แต่หากว่าฉันต้องเสียเธอไปนั้นฉันทำไม่ได้
จะยอมให้เธอทำร้าย จะเจ็บจะทนให้ไหว
แต่จะให้ฉันต้องเสียเธอไปนั้นฉันทำไม่ได้
สวยวันสวยคืน