รักที่ไม่มีคําถาม

รักที่ไม่มีคําถาม

ตั้งคำถามเอาไว้มากมาย
ว่าการได้รักกับใครสักคนทั้งใจ
มันคงทำให้ฉันมีคุณค่า

แต่คำตอบที่ฉันได้กลับมา
มีเพียงความเจ็บช้ำและรอยน้ำตา
พยายามหมดใจ ไม่ได้อะไร

หากสิ่งนั้นมันเรียกว่ารัก คงไม่เป็นอย่างนี้
หากสิ่งนั้นมันเรียกว่ารัก ทำไมเจ็บอย่างนี้
มีแต่ความสับสนในใจ มีจริงใช่ไหม
ความรักที่ฉันเข้าใจ
ความรักที่ฉันต้องการ

ถ้ามันคือรักทำไมต้องพยายาม
ถ้ามันคือรักทำไมต้องมีคำถาม
จนได้สบตาของเธอคู่นั้น
ก็ทำให้ฉันได้เชื่อในคำว่ารักอีกครั้ง
ให้ชีวิตฉันมีความหวังเพราะเธอ

เธอคือคำตอบนั้นแน่ใจ
จากคนที่มันไม่เคยได้รักจากใคร
วันนี้ฉันได้สัมผัสมันแล้ว

จากที่เคยสับสนในใจ
หมดใจของฉัน
มีไว้เพื่อเธอเท่านั้น
และฉันจะอยู่เพื่อเธอ

เธอคือความรักที่ไม่ต้องพยายาม
เธอคือความรักที่ไม่ต้องมีคำถาม
และเพราะเธอคนเดียวเท่านั้น
ที่ทำให้ฉันนั้นอยากอยู่จนถึงวันสุดท้าย
ชีวิตฉันมีความหมายเพราะเธอ
ขอบคุณที่เข้ามาเปลี่ยนฉันคนเดิม
เธอทำให้ได้รู้ ความรู้สึกที่ได้รัก
มีค่าแค่ไหน

เธอคือความรักที่ไม่ต้องพยายาม
เธอคือความรักที่ไม่ต้องมีคำถาม
และเพราะเธอคนเดียวเท่านั้น
ที่ทำให้ฉันนั้นอยากอยู่จนถึงวันสุดท้าย
ชีวิตฉันมีความหมายเพราะเธอ