ยินดี

ยินดี

ไม่ต้องคิดถึงฉันเลย เวลาที่เธอเป็นสุขใจ
ถ้าเหงาเมื่อไร ค่อยบอกกันนะ
ไม่ต้องมีฉันเลย ถ้าตรงนั้นเธอสบายใจ
ถ้าเจ็บเมื่อไร จะคอยซับน้ำตาวันที่ฟ้าไม่มีดาว เธอยังมีฉัน
วันที่มองไม่เจอใคร จะยังเจอฉัน
วันที่โลกดูใจร้ายจะมีฉันที่ยังจับมือเธอไว้

เธอไม่ต้องให้อะไรฉัน เพราะฉันไม่เคยต้องการ
แค่ให้ฉันอยู่ข้างเธอเรื่อยไป
แค่เธอยิ้มก็เป็นรางวัลให้ฉันได้สุขหัวใจ
จะอยู่ที่ตรงนี้ที่ไม่เคยไกล
ถ้าเธออยากรักวันใดก็ยินดี

ไม่ต้องเรียกว่าคนสำคัญหรอก
เพียงแค่เธอต้องนึกถึงฉันก่อน
คิดถึงฉันเบาๆ ก็พอ จะไม่ยอมให้เธอต้องรอ
ได้เป็นรอยยิ้มของเธอก็พอ

วันที่ฟ้าไม่มีดาว เธอยังมีฉัน
วันที่มองไม่เจอใคร จะยังเจอฉัน
วันที่โลกดูใจร้ายจะมีฉันที่ยังจับมือเธอไว้

เธอไม่ต้องให้อะไรฉัน เพราะฉันไม่เคยต้องการ
แค่ให้ฉันอยู่ข้างเธอเรื่อยไป
แค่เธอยิ้มก็เป็นรางวัลให้ฉันได้สุขหัวใจ
จะอยู่ที่ตรงนี้ที่ไม่เคยไกล
ถ้าเธออยากรักวันใดก็ยินดี

เธอไม่ต้องให้อะไรฉัน เพราะฉันไม่เคยต้องการ
แค่ให้ฉันอยู่ข้างเธอเรื่อยไป
แค่เธอยิ้มก็เป็นรางวัลให้ฉันได้สุขหัวใจ
จะอยู่ที่ตรงนี้
ถ้าเธออยากรักวันใดก็ยินดี