ยินดีที่ครั้งหนึ่งฉันเคยได้พบเธอ

ยินดีที่ครั้งหนึ่งฉันเคยได้พบเธอ

ยินดีที่ได้พบเธอ ยินดีที่ได้รักกัน
ยินดีที่เคยมีกันและกัน ยินดีที่เคยรู้จัก

ขอบคุณที่เคยร่วมเดินทางในวันก่อน
ขอบคุณที่เคยรักกัน ในวันนั้น
ขอบคุณที่ครั้งหนึ่ง เคยร่วมวาดฝัน
ของเรา

ยินดีที่ได้พบเธอ ยินดีที่ได้รักกัน
ยินดีที่เคยมีกันและกัน ยินดีที่เคยรู้จัก

ดวงดาวยังคอยส่องแสงในยามราตรี
ดวงจันทร์ยังคงโคจร รอบตัวเรา
แม้ทุก ๆ อย่างยังเหมือนเดิม
แต่ไม่มีเธอเหมือนเดิม
ขอบคุณเคยได้พบและจากลา

ลา ลา ลา

ยินดีที่ได้พบเธอ ยินดีที่ได้รักกัน
ยินดีที่เคยมีกันและกัน ยินดีที่เคยรู้จัก

ยินดีที่ได้พบเธอ ยินดีที่ได้รักกัน
ยินดีที่เคยมีกันและกัน ยินดีที่เคยรู้จัก

ลา ลา ลา