ยังเหมือนเดิมอยู่ไหม
&

ยังเหมือนเดิมอยู่ไหม

เป็นอีกวันที่ใจไม่อยู่ตรงนี้ เป็นอีกวันที่แสนเหนื่อยล้า
เป็นอีกวันที่อาทิตย์จะร่ำลา เป็นอีกวันที่แสน เดียวดาย
เป็นอีกคืนที่ไม่รู้เธอเป็นอย่างไร เป็นอีกคืนที่ฝากใจให้เธอผ่านลม
เป็นอีกคืนที่เหน็บหนาวจนใจระทม มันคิดถึงเธอ มันคิดถึงเธอ

ยังเหมือนเดิมอยู่ไหมที่ตรงนั้นเป็นอย่างไรเธอยังสบายดีไหม
ที่ตรงนี้ไม่มีใครใจมันยังคิดถึงแต่เธอ

เป็นอีกคืนที่ไม่รู้เธอเป็นอย่างไร เป็นอีกคืนที่ฝากใจให้เธอผ่านลม
เป็นอีกคืนที่เหน็บหนาวจนใจระทม มันคิดถึงเธอ มันคิดถึงเธอ

ยังเหมือนเดิมอยู่ไหมที่ตรงนั้นเป็นอย่างไรเธอยังสบายดีไหม
ที่ตรงนี้ไม่มีใครใจมันยังคิดถึงแต่เธอ
ฝากดวงดาวได้ไหมช่วยทำให้เธอหลับฝันดียามเธอมองออกไป
ให้ลมพัดความห่วงใยที่มีจากฉันไปให้เธอ

เป็นอีกวันที่ใจไม่อยู่ตรงนี้ เป็นอีกวันที่แสนเหนื่อยล้า
เป็นอีกวันที่อาทิตย์จะร่ำลา มันคิดถึงเธอ มันคิดถึงเธอ